Horoskop zdraví: Specifické zdravotní indispozice na základě měsíce narození

Znamení horoskopu zakládají styl naší povahy. To se ví už docela dlouho. Že se ale měsíc našeho narození odráží i ve specifických zdravotních indispozicích, to už ví málokdo. A je to dokonce vědecky podložené. Výzkumný tým z univerzity v Columbii v USA zjistili vysokou pravděpodobnost souvislosti mezi měsícem narození a vznikem některých typických onemocnění. Během své studie vědci zkoumali 1688 různých onemocnění u 1,7 milionu pacientů, kteří se léčili v newyorské presbyteriánské nemocnici v letech 1985 až 2013 a skutečně nalezli 55 druhů nemocí, které se nápadně často objevovaly u lidí s konkrétním datem narození.

Korelace je potvrzená, ale ne nezbytně nutná

Podle nálezu výzkumné práce lékařů z columbijské univerzity se některé typy onemocnění zdají být častější – či naopak méně časté u pacientů, kteří se narodili v určitých měsících v roce. Jedná se zejména o poruchy pozornosti s hyperaktivitou, astma nebo srdeční choroby.

Zároveň ale vědci upozorňují, že tato korelace nutně neznamená, že všichni jedinci s příslušným datem narození musejí nutně onemocnět nebo že by se při plánování rodičovství měli lidé vyhýbat určitým termínům narození svých dětí.

Které měsíce narození jsou spojeny s výskytem chorob?

1.      Pokud jste se narodili v květnu nebo v červenci, pravděpodobně nebudete mít žádné závažné zdravotní problémy. Naopak zrozenci v říjnu a v listopadu jsou náchylnější k různým zdravotní problémům.

2.      Lidé narození v březnu nebo v dubnu mají vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění než ti, kteří se narodili v září, říjnu nebo listopadu.

3.      Jestliže jste se narodili v říjnu či v listopadu, máte větší riziko onemocnění dýchacího ústrojí než kdybyste se narodili koncem zimy či brzy zjara.

4.      Připadá-li datum vašeho narození na začátek zimy, máte vyšší riziko vzniku neurologických onemocnění než ostatní lidé, kteří se narodili během jiných ročních období.

Obrázky: Freepik, Zdroj: Zerkalo.cc