Jak být středem pozornosti? Zkuste tyto psychologické spouštěče

Přilákat na sebe pozornost je někdy více než užitečná věc. Může nám to posloužit k mnoha účelům, jako je ovlivnění názorů a chování ostatních. To se může hodit třeba podnikatelům nebo umělcům, kteří potřebují upoutat pozornost ke svým produktům, službám či uměleckým dílům. Pakliže jste v pozici, kdy potřebujete upoutat pozornost lidí, pak pokračujte ve čtení. Odpovíme vám, které psychologické faktory vám v této práci mohou velmi významně pomoci.

Dlouhodobý úspěch závisí na získání pozornosti

Představte si, že jste tvůrce, ať už malíř, spisovatel nebo hudebník, který tvoří skvělá díla, ale nedokáže lidi přesvědčit o jejich hodnotě. Nebo se vžijte do role zaměstnance bažícího po povýšení, který ale nedokáže udělat dostatečný dojem na svého šéfa. Na růžích nemají ustláno ani vlastníci startupových firem, kteří nejsou schopni přesvědčit investory a získat tak peníze na podporu svého podnikání, byť může být velmi slibné.

Abychom v životě uspěli, musíme ovládat klíčovou schopnost přilákat pozornost ostatních lidí. Schopnost upoutat pozornost je mimochodem jedním ze základních požadavků na opravdové politické lídry. Naštěstí je tady věda, která už dávno odhalila některé principy fungování lidského mozku a mezi nimi způsoby, jakým zpracovává informace. To nám umožňuje porozumět procesu přitahování pozornosti.

Článek na toto téma v Harvard Business Reviw publikoval americký novinář Ben Parr, autor knihy Captivologie: Věda o upoutání lidské pozornosti.

„Váš dlouhodobý úspěch závisí na získání pozornosti ostatních. Ale jen velmi málo lidí tuto vědu, která podněcuje ostatní, zná,“ uvedl Ben Parr.

7 spouštěčů přilákání pozornosti

Na základě mnohaletého výzkumu a studií psychologie, neurologie, ekonomie a sociologie popisuje Ben Parr následujících 7 spouštěčů přilákání pozornosti:

Automatická aktivace smyslů

Automatická aktivace smyslů je základním kamenem přilákání pozornosti. Tak například barva vašeho oblečení během prezentace může mít velký vliv na to, jak moc vám posluchači věnují pozornost. Stejným způsobem funguje barva loga vaší značky na způsob vnímání vaší společnosti ze strany zákazníků.

„Senzorické podněty automaticky směřují naši pozornost. Je to totiž základní mechanismus přežití, který pomáhá reagovat rychleji, než si vše náš mozek stačí rozmyslet,“ uvádí Parr a dodává příklad, kdy červená barva oblečení stopařce pomůže, aby jí dříve někdo zastavil.

Pokud si přejete vytvořit lepší vztah s klientem nebo s partnerem při romantické schůzce, nabídněte jim šálek horkého čaje nebo kávy. Dokáže to zázraky. Podle studie Lawrence E. Williamse a Johna A. Bargha z roku 2008 měli účastníci, kteří drželi šálek horké kávy, větší sklon považovat svého hostitele za starostlivějšího, velkorysého, dobromyslného a „vřelejšího“.

Rámování

Pro lepší přilákání pozornosti ostatních je nutné naučit se zasadit své názory do takového kontextu, který osloví vaše cílové publikum.

„Náš pohled na svět je formován biologickými, sociálními a osobními zkušenostmi a předsudky. Tyto referenční ráme nás vedou k tomu, abychom některé myšlenky přijali a věnovali jim pozornost a ostatní zcela ignorovali,“ vysvětluje Parr.

Tyto referenční rámce naznačují kontext, který ovlivňuje naše volby a reakce. Musíme proto změnit kontext a přizpůsobit své argumenty rámci svého publika. Je rovněž vhodné kontakt publika často opakovat, protože setká-li se člověk s tvrzením opakovaně, má větší sklon jej považovat za pravdivé.

Narušení

Překračujte očekávání. Když něco naruší vaše očekávání, nepochybně tomu budete věnovat větší pozornost.

„Je to proto, že máme vrozenou potřebu zjistit, zda incident signalizuje hrozbu nebo příležitost. V akademických kruzích se tomu říká teorie porušení očekávání (Expectancy Violations Theory),“ píše autor Ben Parr.

Narušení pak může být jak pozitivní, tak negativní, což ovlivní víru ovlivňovaného publika v cosi příznivějšího nebo naopak méně příznivého, než si původně mysleli. V praxi to znamená, že něco, co je od přírody rušivé, se nám díky této strategii bude zdát zajímavější, bez ohledu na to, zda je to pozitivní nebo negativní.

„Chcete-li upoutat pozornost svého šéfa, klientů či kolegů, zkuste je pozitivním způsobem překvapit: zeptejte se jich na nečekané otázky či je namísto kávy pozvěte na procházku.“

Odměna

Pozornost druhého člověka můžete upoutat tak, že u něho vytvoříte touhu po dosažení nějaké odměny. Tím jeho tělo začne produkovat hormon dopamin, který je s touhou propojen a který způsobuje očekávání a motivaci.

Nabídka vnitřních i vnějších odměn je proto vynikajícím způsobem, jak upoutat něčí pozornost. Podle Parra pak naši touhu pohání touha po jídle, sexu nebo penězích, nicméně existují i podstatnější druhy odměn, jako je pocit sebeuspokojení a smysl pro účel.

Chcete-li tedy získat pozornost, musíte určit, které odměny jsou pro vaše cílové publikum nejatraktivnější, a nabídnout jim možnost jich dosáhnout. Měly by to být nejlépe takové odměny, které můžeme cítit smysly, vizualizovat a zažít.

Pověst

Určení vaší důvěryhodnosti je pro upoutání pozornosti zásadní. Renomovaným zdrojům se podle Parra dostává velké úcty a také pozornosti. Větší hodnotu kupříkladu spatřujeme v činech a projevech odborníků, celebrit či vedoucích podniků. Rada od nich podle nedávného neuroekonomického výzkumu způsobuje zpomalení či dočasnou paralýzu našich rozhodovacích center.

„Pokud se snažíte upoutat pozornost lidí, kteří vás neznají, neváhejte prokázat se svými pověřeními, osvojte si odborné znalosti a citujte další, kteří mají nejlepší znalosti o daném tématu,“ uvádí Parr. Když někoho přesvědčíte, proč by vás měl poslouchat, bude vám věnovat větší pozornost.

Tajemství

Tajemno a záhady přitahují. Zkuste proto tento prvek zapojit do vaší strategie. Lidská mysl a paměť jsou propojeny tak, aby si pamatovaly podrobnosti o nedokončených úkolech a příbězích. To je vědecky dokázaný efekt. Mimoto také lidé ze své přirozenosti nenávidí nejistotu, kterou se mozek snaží eliminovat tak, že nás donutí činit aktivní kroky ke snížení této nejistoty.

„Jestliže máte například schůzku s potenciálním klientem a chcete, aby se vrátil na druhé setkání, vyprávějte mu příběh nebo si vymyslete úkol, který splníte až na druhém setkání. Nutkání k dokončení této záležitosti bude vytvářet psychický tlak, který vám zajistí pozornost oné osoby,“ vysvětluje Parr.

Uznání

Empatie a ocenění ze strany druhých je jednou ze základních lidských potřeb. „Všichni savci chtějí pozornost, jenom lidé potřebují uznání,“ cituje Parr mediálního antropologa, doktora Thomase de Zengotitu.

Když tedy budete rozvíjet pocit sounáležitosti s publikem, upoutáte tím jeho plnou a soustředěnou pozornost. „Vytvoření pocitu příslušnosti ke komunitě, která se o člověka stará, je klíčem k upoutání pozornosti, za který se vám lidé odvděčí,“ dodává.

Obrázky: Freepik, Zdroj: Themindsjournal.com