Jak rozpoznat, ze vaše dítě trpí dyslexií

Dyslexie v podstatě znamená problémy s učením, které člověku zhoršují schopnost číst a psát. Obvykle ovlivňuje rozpoznávání slov, pravopis a schopnost spojovat písmena se zvuky. Ovšem co je důležité, i když se jedná o neurologický stav, dyslexie nemá žádný vztah k inteligenci. V tomto článku se podrobně podíváme na symptomy dyslexie jak u dětí, tak i dospělých.

Lidé mohou vykazovat příznaky dyslexie v jakémkoli věku, ale zpravidla se objevují už v dětství. 

Učit se mluvit

Dítěti s dyslexií může trvat déle, než se naučí mluvit. Mohou také nesprávně vyslovovat některá slova nebo nerozlišovat mezi různým zněním slov.

Učit se číst

Problém se může projevit již v předškolním věku. Pro jedince je těžké spojovat písmena se zvuky. Má problémy s gramatikou, s porozuměním čteného textu, plynulostí čtení nebo strukturou věty. 

Učit se psát

Na papíře může osoba s dyslexií měnit čísla za písmena a naopak, aniž by si to vůbec uvědomovala.

Zpracování zvuků

Pokud má slovo více než dvě slabiky, může být zpracování zvuků mnohem náročnější. 

Učit se skupinu dat

Dětem s dyslexií může trvat déle, než se naučí písmena abecedy a jejich vyslovování. Mohou mít také problémy zapamatovat si dny v týdnu, měsíce v roce, barvy nebo některé aritmetické tabulky.

Problémy s koordinací

Například chytání míče může být obtížné, stejně tak pohyby doleva nebo doprava.

Potíže s koncentrací

Pro lidi s dyslexií je náročnější číst a psát, což znamená, že po několika minutách se cítí vyčerpaní, čímž nastávají i potíže s koncentrací. 

Nelogická posloupnost myšlenek

Osoba s dyslexií může vyjadřovat své myšlenky v posloupnosti, která se okolí může zdát nelogická a nedává žádný smysl.

Obrázky: Freepik