Jak se chránit, pokud máte doma nemocného s covidem

Koronavirus SARS-CoV-2 se stal strašákem číslo jedna. Enormně rychle se šířící patogen infikuje stále více lidí a průběh onemocnění covid-19 není vždy tak bezproblémový, jak bychom si přáli. Pakliže se nákaza týká také vaší domácnosti a někdo z vašich blízkých byl pozitivně diagnostikován na přítomnost koronaviru, je zapotřebí dodržovat přísná hygienická a bezpečnostní pravidla, abyste ochránili před nákazou zbytek domácnosti. To nemusí být nijak zvlášť komplikované, stačí dodržet pár základních pravidel.

Otestujte se

Jestliže je někdo z vaší domácnosti pozitivně diagnostikován na přítomnost koronaviru, bez ohledu na to, zda pociťujete nějaké příznaky, se okamžitě nechte také otestovat. A i když je první test negativní, měli byste dodržovat karanténu, protože nakazit se můžete kdykoliv. Rovněž byste měli informovat o možnosti nákazy každého, s kým jste během posledních dnů přišli do styku.

Omezte kontakty

Infikovaný člen domácnosti by měl zůstat izolovaný od ostatních spolubydlících. V ideálním případě byste se neměli vůbec potkávat a pokud už ano, měli byste dodržet dvoumetrové rozestupy. Zároveň by všichni členové domácnosti měli zůstat nejméně 14 následujících dnů v karanténě a nesetkávat se s dalšími lidmi.

Větrejte

Mějte otevřená okna tak často a tak dlouho, jak jen je to možné. I když v zimním období to může být obtížné, dostatečné větrání je zásadní pro eliminaci virů rozptýlených ve vzduchu. Máte-li proto doma někoho, kdo by vás mohl nakazit, nelitujte času, po který jsou vaše okna otevřená.

Vždy noste roušku

Ať už jste sám nakažený, anebo s nakaženým sdílíte domácnost, v obou případech noste ochranu dýchacích cest, která zabrání v šíření koronaviru. Vědecké pokusy už dostatečně odhalily účinnost nošení roušky při snížení rizika přenosu nákazy a i když není ochrana stoprocentní, přesto je však velmi dobrá. Čím vyšší kvalita roušek nebo respirátorů, tím lépe, ale v případě nouze postačí i prostý šátek nebo bavlněná rouška. Všechno je lepší než nic.

Myjte si ruce a dezinfikujte povrchy

Myjte si ruce co nejčastěji, použijte při tom mýdlo a ideálně teplou vodu a myjte je po dobu nejméně 20 sekund. Pokud nemáte k dispozici vodu s mýdlem, použijte alespoň dezinfekci s 60 % alkoholu a nikdy se nedotýkejte svého obličeje nemytýma rukama.

Dezinfikujte co nejčastěji veškeré povrchy, kterých se často dotýkáte, jako jsou kliky, rukojeti, stoly, toalety či elektronika. Nejlepší je nejprve použít vodu a mýdlo a pak ještě dezinfekci.

Obrázky: Freepik