Jste svědky epileptického záchvatu? Přinášíme návod, jak se zachovat

Epilepsie je vážné neurologické onemocnění, které je charakteristické občasnými záchvaty, během kterých selhávají veškeré nervové funkce. Dochází tak ke ztrátě vědomí a změnám v hybnosti těla. Během této epizody nemocný často ztratí vládu nad svým tělem, upadne na zem a propadne se v nekontrolovatelný třes. Když se člověk poprvé setká s osobou, která právě dostala epileptický záchvat, obvykle nejprve zmrzne a není si jistý, jak situaci řešit. Proto vám přinášíme základní informace o tom, jak se zachovat a co dělat či naopak nedělat, pokud se s touto situací setkáte.

Záchranka většinou není nutná, záchvat za pár minut přejde

To je velmi důležité si uvědomit, než začnete v panice vytáčet číslo tísňové linky. I když situace vypadá velmi děsivě, ve skutečnosti není tak závažná, aby vyžadovala zásah profesionálů. Během záchvatu však může dojít k nebezpečným situacím, kterým můžete pomoci svou asistencí předejít a pomoci postižené osobě záchvatem projít bez újmy na zdraví.

Epileptický záchvat poznáte jednoduše podle nekontrolovatelných otřesů rukou, nohou i hlavy. Krátce poté osoba ztratí vědomí a zhroutí se v křečích na podlahu. To nejlepší, co v daném okamžiku můžete udělat, je odstranit z bezprostřední blízkosti epileptika veškeré předměty, o které by se mohl během záchvatu zranit.

Pokud by záchvat nepřestával a/nebo osoba stále zůstávala v bezvědomí, zavolejte raději záchranku. Operátorka na druhém konci linky vám poradí, jak máte postupovat dále. Pokud by se osoba před příjezdem sanitky vzpamatovala, vytočte znovu číslo tísňové linky a sanitku odvolejte.

Ochraňte také sebe, epileptik se nekontroluje

NIKDY nestrkejte prsty epileptikovi do úst. I když máte strach, že by se mohl zalknout svým jazykem. Osoba při záchvatu naprosto nekontrolovatelně zatíná náhodné svaly na svém těle a může se stát, že právě ve chvíli, kdy máte svůj prst v jeho ústech, zatnou se čelistní svaly a vy o svůj prst přijdete.

Epileptik se také může během záchvatu kousnout do jazyka. Tomu ale nelze nijak zabránit, ani když mu něco vložíte do úst. Proto se o to raději ani nepokoušejte.

Obrázky: Freepik