Lékaři upozorňují na vážné neurologické symptomy spojené se SARS-CoV-2

Koronavirus se donedávna spojoval s respiračními obtížemi. Ukazuje se však, že velmi silně zasahuje také nervovou soustavu a vyvolává různé druhy neurologických symptomů u lidí infikovaných koronavirem SARS-CoV-2. To přimělo vědce k dosud nesystematickému, nicméně základnímu souhrnu studií, článků a informací o tomto zdravotním fenoménu.

Neurologické symptomy se objevují dříve než respirační

Komplikace, kteří čínští vědci u pacientů s COVID-19 pozorovai, ovlivňují centrální nervový systém, tedy mozek a míchu, a také periferní nervový systém, což jsou jednotlivé nervy a jejich propojení. Přitom ztráta chuti a čichu, o kterých se hovoří nejčastěji, jsou jen malou výsečí obtíží, které nemoc dokáže způsobit.

„Série případů hlášených z Číny ukazuje, že prevalence těchto patologií je mnohem vyšší než v roce 2019,“ uvedl neurolog z University of the Region of Joinville Marcus Vinicus Magno, autor původní studie problému.

Podobné výsledky přitom v průběhu času hlásí také lékaři z dalších částí světa. U některých pacientů infikovaných virem SARS-CoV-2 byly zaznamenány stavy blouznění, a to ještě dříve, než se objevily ostatní příznaky nákazy, jako je kašel nebo horečka.

Mozková příhoda, epilepsie i zánět mozku

U pacientů s příznaky encefalopatie, tedy s dysfunkcemi mozku, se objevuje zmatenost, netečnost i příznaky podobné šoku, které vyžadují okamžitou zdravotnickou péči. To ale není všechno. Jistá brazilská studie dokonce prokázala, že u pacientů do 50 let se objevuje také cévní mozková příhoda ve spojitosti s nákazou koronavirem a pozorována byla také meningitida, encefalitida a Guillainův-Barrého syndrom (GBS), který postihuje periferní nervovou soustavu.

„Je proto důležité upozornit na tyto příznaky vědeckou komunitu. Lékaři totiž budou muset zasahovat jiný způsobem vzhledem ke korelaci nákazy koronavirem a neurologickými stavy,“ uvedl brazilský klinický neurolog Adalberto Studart Neto.

„Často vidíme neurologické příznaky, ale nevíme, zda mají přímý či nepřímý vztah k viru. Například epileptické záchvaty mohou být také důsledkem systémových poruch způsobených cytokinovými bouřemi, které virus v těle způsobuje,“ vysvětlil lékař.

Obrázky: Freepik