Lidé žijící ve městech mají podle studie sklony v psychopatickému chování. Patříte k nim i vy?

Obyvatelé měst, kteří upřednostňují rušnou betonovou džungli před klidem na venkově, mají podle všeho více psychopatických osobnostních rysů než lidé, kteří raději žijí v blízkém kontaktu s přírodou. Vědci také zjistili, že lidé, kteří nepociťují žádné spojení s přírodou, mají obvykle „temnější“ rysy osobnosti. Bydlení v přírodě a v jejím okolí bylo dlouhodobě spojováno s lepším duševním zdravím a zdá se, že pro to nyní existuje i jasný vědecký poklad.

Život ve městě láká negativní osobnosti

Forenzní psychologové na univerzitě v Derby vyhodnocovali údaje ze dvou různých studií, kterých se zúčastnilo více než 500 Britů různého věku, povolání a socioekonomické třídy. Tito lidé byli požádáni, aby odpověděli, kde raději žijí – ve městě, na předměstí nebo ve venkovské oblasti. Vyplnili také dotazníky, aby vědci zjistili jejich typ osobnosti a rysy, stejně tak jako jejich vztah k přírodě.

Příroda má vliv na naši mysl

Data ukázala, že jednotlivci, kteří mají osobnost ovládanou spíše temnými a negativními vlastnostmi, mají daleko slabší vztah s přírodou. Vědci v průběhu studie prokázali vztah mezi spojením s přírodou a psychopatií. Každý člověk má do určité míry psychopatické tendence, ale jednotlivá úroveň se u lidí liší.

Některé profese přitahují psychopatické povahy

Mnoho lidí, kteří vykazují vysoký stupeň psychopatických rysů, se věnuje práci v lékařských oblastech (např. chirurgové) a v armádě, a to díky své schopnosti zůstat pod tlakem chladní a klidní a dělat rychlé a přesné úsudky, které nejsou založeny na emocích.

Ale zatímco výzkum poměrně jasně odhalil souvislost mezi preferencí života ve městě a psychopatickými rysy, důvod této korelace zůstává neznámý. Vzhledem k tomu, že výzkum ukázal, že propojenost s přírodou má vliv i na psychický stav člověka, je jistě na místě věnovat tomuto tématu další pozornost a více jej rozvíjet, aby bylo možné dále uvažovat o vlivech přírody na náš organismus.

Nejčastější vlastnosti

U sledovaných jedinců, kteří vykazovali psychopatické rysy, se nejčastěji objevovaly tyto vlastnosti. Jednou z hlavních byl narcismus, tedy chorobný sklon zaměřovat se na sebe a svoji osobnost a nadřazovat se nad ostatní. Typická je také pýcha, egoismus a nedostatek empatie. Velmi často  opakujícími se rysy byla také manipulativnost a snaha o vykořisťování ostatních lidí. Často byly tyto povahy spojovány také s cynickým ignorováním morálky a se zaměřením na vlastní zájem. Takoví lidé měli jasné antisociální chování, impulzivitu, sobectví, bezcitnost a bezohlednost, které se projevovaly ve výrazně vyšší míře než u jiných jedinců.

Příroda pomáhá

Z vlastní zkušenosti většina z nás tuší, že příroda má na naši mysl pozitivní vliv. Asi každý můžeme říct, že pokud se po rušném dni vypravíme na vycházku do lesa, jistě se nám uleví a na problémy se dá nahlížet hned z jiného úhlu pohledu. Tento způsob terapie je velmi efektivní a také snadný. Někteří lidé však přírodu záměrně odmítají, a tím v sobě ještě více probouzí negativní myšlení. Život ve městě může být naopak velmi stresující a ubíjející a vyhovuje právě jen velmi chladným a necitelným povahám. Neznamená to, že každý milovník města musí být psychopat, je ale minimálně k uvážení, zda nemá přílišný pobyt v betonové džungli negativní vliv na vaše duševní zdraví.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Dailymail.co.uk