Méně známé zákony Karmy, které změní způsob, jakým jednáte, myslíte i žijete

„Karma je zdarma“! To je tvrzení, které spousta z nás používá, ale víme, co Karma ve skutečnosti představuje? Ano, víme, že v podstatě spočívá v tom, že co uděláme, se nám vrátí. Dobro je opláceno dobrem a zlo zase zlem. Ovšem my vám dnes přinášíme 8 jednoduchých zákonů Karmy, které vám o níc řeknou něco víc.

Zákon pokory

Zákon pokory představuje myšlenku, že pokud nemůžeme něco uznat, nemůžeme to ani změnit. Musíme se naučit přijímat věci tak, jak jsou, než se pokusíme jít odlišnou cestou.

Zákon stvoření

Jedná se o vytváření vlastního života a reality. V podstatě to znamená, že život se neděje jen tak, ale vyžaduje naši účast. Měli bychom soustředit svou energii na tvoření života a světa, ve kterém chceme žít.

Zákon odpovědnosti

Pokud cítíme, že se v našem životě děje něco špatného a něco jej narušuje, nemůžeme vinit nikoho jiného kromě nás samých. Náš vlastní život je naší vlastní zodpovědností.

Zákon propojení

Ve vesmíru je vše propojeno, neexistuje nic takového jako oddělenost. Každá činnost, každá osoba i každá věc ve vesmíru je nějakým způsobem propojena se vším ostatním. Dokonce i čas – minulost, přítomnost a budoucnost jsou propojeny a nemohou být od sebe navzájem skutečně odděleny.

Zákon růstu

Zákon růstu nám říká, že potenciál skutečného pokroku a změny přichází z našeho nitra, nikoli z vnějších zdrojů. Pokud se chceme změnit, musíme se zahledět hluboko do našeho srdce a mysli, ne na okolní svět.

higherperspectives.com

Ve čtení článku pokračujte na další stránce