Mentalista radí, jak poznat emoce člověka podle řeči jeho těla a výrazů obličeje

Výrazy obličeje a řeč těla jsou stejné u všech národností po celém světě. Bez ohledu na jazyk, kterým hovoří, vždy můžete dobře odhadnout, jak se cítí a co si myslí. Mikro výrazy jsou velmi krátké výrazy obličeje, které trvají jen zlomek vteřiny. Jedná se o nedobrovolné reakce těla, ke kterým dochází, aniž by si to člověk uvědomoval. I když nic neříká, můžete poznat, co si myslí podle jeho tělesných reakcí, které nelze ovládat. Jak se naučit tyto signály rozluštit? Dnes se podíváme na základní, které pro vás budou nejdůležitější.

Strach

Obličej může velmi snadno prozradit, jestli má někdo strach. Tento strach se může týkat mnoha věcí, ale na obličeji jedince ho jednoznačně poznáte. Linie obočí se zvedne a přitáhne k sobě. Horní víčka jsou zvednutá a dolní víčka napnutá a také zvednutá. Ústa jsou většinou otevřená a rty stažené vodorovně směrem k uším. Podle těchto signálů vždy poznáte, že má někdo strach.

Znechucení

Znechucení může přijít z mnoha důvodů. Člověk může být znechucen tématem rozhovoru, ale také nápojem nebo jídlem. V každém případě to poznáte na jeho tváři. Nos bude mít hodně nakrčený a horní ret zvednutý. Obočí má většina lidí v tomto rozpoložení snížené a napnuté. Pokud to uvidíte, zeptejte se jedince, s čím má problém a zda mu můžete pomoci.

Překvapení

Překvapení není vůbec těžké rozpoznat. Linie obočí je zvednutá a zakřivená. Oči velmi rozšířené a ústa se většinou otevírají bez jakéhokoli napětí. Pokud jste již někoho překvapili na jeho narozeniny, rozhodně tento výraz dobře znáte. Přijít ovšem může i během běžné konverzace, kdy vám může poskytnout cenné informace, které samotný člověk nechce, abyste věděli. Pokud ho něco překvapí během rozhovoru, můžete na to reagovat, i když vám přímo nic neřekne.

Pohrdání

Emoce pohrdání není příjemná nikomu z nás. Jakmile ji uvidíte na obličeji některého z vašich členů rodiny, přátel nebo kolegů, můžete přiměřeně reagovat. Zároveň budete přesně vědět, co si o vás daný člověk myslí, což může být velmi nápomocné. Je to přitom velmi jednoduché. Jedna strana úst bude zdvižena a bude připomínat nepříjemný úšklebek. Dobře to poznáte také na očích, protože pohrdání se objevuje především na výrazu očí.

Štěstí

Tyto dvě emoce jsou naprosto opačné a stejně odlišně je také poznáte. Štěstí poznáte podle zvednutých lící a kolem očí se objeví viditelné tzv. vrásky smíchu. Oční svaly budou plně zapojené a napnuté a zuby jsou obvykle odhalené do příjemného úsměvu. Štěstí není těžké identifikovat a je vždy příjemné vidět, že se někdo cítí ve vaší přítomnosti nebo ve svém životě dobře.

Smutek

Nyní se podívejme na naprostý opak. Smutek zažíváme všichni a jednou za čas je to naprosto v pořádku. Pokud to pozorujete po delší čas, měli byste si s daným člověkem promluvit, jestli se v jeho životě neděje něco negativního, s čím byste mu mohli pomoci. Na jeho tváři to jistě poznáte. Čelist se zvedne a koutky rtů jdou naopak dolů. Horní víčka jsou obvykle spadlá dolů a oči vypadají prázdné. Lidé v tomto rozpoložení mají často negativní myšlenky, což se jim objevuje ve tváři.

Vztek

Se vztekem se v dnešní době setkáváme často, na jakémkoli místě a v jakékoli situaci. V tomto případě budou rty sevřené do tenké linie. Oči budou mít tvrdý pohled, který vás často až přimrazí k zemi. Linie obočí se spustí a stáhne k sobě. Lidé jsou v dnešní době vzteklí z mnoha důvodů a dávají také často najevo. Není tomu ale vždy. Někdy to naopak dusí v sobě, ale i tento vztek můžete snadno poznat díky tělesným signálům, které vydává jejich tělo.

Jak vám to všechno může pomoci?

Naučit se číst mikro výrazy jiných lidí vám může pomoci odhalit jejich skutečné pocity a myšlenky. Může to hodně zlepšit vaše vztahy, protože budete moci přiměřeně reagovat a přizpůsobit své chování ostatním kolem vás, aby se s vámi cítili lépe a pohodlněji. Na tváři lidí kolem vás se ovšem mohou objevit také makro výrazy. Jedná se o předstírané emoce, které přesně nevystihují, jak se cítí. Budete-li citlivější a skutečně pozorní, snadno je rozpoznáte a uvidíte, co se za nimi skrývá.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Mentalismpro.com