Život se závislým je vyčerpávající běh na dlouho trať. Psychologové radí, na co pamatovat, když se objeví ve vašem vztahu

Ničí si život, zradili své blízké a pohání je zuřivost, aby po krátké nápravě zase zpátky padali do své závislosti. Život se závislým člověkem není žádná procházka růžovým sadem, z milované osoby se může stát naprostá troska, která ničí vše kolem, včetně vztahů a lidí, kteří chtějí dotyčnému pomoci. Je to ještě ten člověk, kterého miluji? Blízcí a přátelé jsou překvapeni, jak závislost dokáže člověka změnit, že jej sotva poznávají, stěží jej pak mohou milovat a podporovat jako doposud. Na co je dobré pamatovat, když se ve vztahu objeví závislost a nezáleží jaká?

Přesné vymezení hranic

Donutit závislého k nápravě? To lze jen těžko, dotyčný totiž musí chtít především sám. Nepomáhají ultimáta, ale je nutné se vůči dotyčné osobě vymezit a nastavit hranice, které nesmí v žádném případě překročit. Je jen na ostatních, co ještě dovolí a kam dotyčného pustí. Vždy je ale nutné mít na zřeteli, že se jedná o člověka, který je pod vlivem drogy, alkoholu nebo jiné závislosti. Rozhodně tedy nesmí být na závislém, aby rozhodoval, co je ještě v normě a co už je příliš. Také nesmí šikanovat okolí, vás nebo děti, či slibovat něco, co nikdy nedokáže splnit. Z nastavených pravidel je pak nutné neustupovat i za cenu toho, že dotyčný bude zuřit nebo vyhrožovat, že odejde z domácnosti navždy pryč.

Striktní dodržení pravidla „důkaz namísto řečí“

Dokáží slíbit opravdu cokoli, jejich předlouhé sladkobolné řeči a neustálé monology o sobě sama jsou však jen nekonečným kolečkem prázdných slov, které nekončí nikdy tím, co daný závislý, ať již narkoman, alkoholik nebo gambler, slibuje. Pravidlo, ze kterého se nesmí proto ustupovat znamená jedno: Nejprve činy, pak teprve řeči! Vytrvat je nutné i přes to, že budou mluvit leckdy sladce až láskyplně a opravdu velmi věrohodně, je to však závislost, kterou si musí nejprve vyřešit sami v sobě! A věřte, že to bude někdy velmi těžké emočně a strávíte celou řadu bezesných nocí. Vy totiž chcete uvěřit, že tentokrát už to doopravdy splní, protože přece mluví tak přesvědčivě, ale mějte se vždy na pozoru a chtějte nejprve důkaz v podobě činů.

Bez hádek

Závislý bude slibovat a chtít dosáhnout svého, především po nastavení hranic si může chtít vyhádat své, což může vést k eskalaci celého problému nebo může dojít k vyhrocené situaci. Je proto nutné se vyhnout vtažení do nesmyslné hádky, kterou závislý chce vést, aby měl navrch. Může dojít také k obviňování, že zůstal sám a již jej nemilujete, proto vždy buďte připraveni ne nejhorší. A věřte, že může udělat něco, co byste od něj nečekali, že dokonce může dojít i k fyzickému útoku, proto je dobré mít po ruce telefon a okamžitě volat 112 nebo přímo policii 158.

Nátlak je zcela zbytečný

Občas mívá okolí pocit, že závislému pomůže, když na něj bude tlačit a vyžadovat, aby se podvolil léčbě. Tato metoda k ničemu nevede, dotyčný musí chtít sám vyhledat pomoc a musí být připraven obětovat svou závislost pro úspěšnou léčbu. Žádný nátlak, výhrůžky ani eskorty do léčebného zařízení nebo placení léčby nepomůže, dotyčný musí být rozhodnutý sám, že to tak chce! Jinak je to ztráta času i finančních prostředků.

Nedovolte ublížit sobě nebo dětem

Stanovení hranic musí obsahovat také jasně dané pravidlo, že závislost nesmí ohrožovat ostatní v domácnosti nebo děti. V rámci toho nikdy nedovolte, aby závislost blízké osoby ubližovala vám, a to i za cenu toho, že dotyčný odejde z domova.

Nepřebírejte zodpovědnost za činy závislého

Peníze na drogy? Nikdy! Vhodnější je zaplatit dotyčnému jídlo nebo benzín do auta, ale nikdy mu nedávejte peníze do ruky! Okolí nesmí zodpovídat za činy nebo zahlazovat důsledky konání závislého. Při maskování jeho chování jen dojde k napáchání ještě větších škod a k oddálení pochopení dopadů a nástupu do léčebného zařízení.

Není špatný, je nemocný

Opakovat někomu, že je zklamáním a tím nejhorším v životě, je zhola zbytečné. Narkoman dělá věci pod účinkem drogy nebo vlivem chorobné závislosti na hraní hazardních her, normálně by se takovému konání vyhnul. A je proto dobré si vzpomenout na doby, kdy dotyčného nepoháněla závislost a byl součástí vašeho života. Důležité je uvědomění, že je nemocný, není špatný. Obvinění z jeho strany berte s rezervou, vy nenesete vinu za jeho závislost nebo za to, co pod jejím vlivem provedl nebo neustále provádí.

Věřte

Sami závislí sobě nevěří a s každým dalším pokusem o nápravu jsou méně přesvědčeni o vlastní budoucnosti. Odborníci ale potvrzují, že řada z nich se ze sevření závislosti dostane a zcela vyléčí, protože v něj věří ostatní. Věřte, že tím můžete pomoci sobě i dotyčnému více než obviňováním, osočováním nebo hádkami.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Pairedlife.com