Náhlá srdeční smrt hrozí i mladým lidem. Prevenci by neměli zanedbávat především sportovci

U lidí, kteří cvičí, a to nejen u profesionálních sportovců, může kontrola srdce zachránit životy. Při příležitosti náhlé srdeční zástavy, kterou utrpěl fotbalista při nedávném zápase šampionátu EURO, se začalo daleko více lidí i lékařů zajímat o fenomén náhlé srdeční zástavy. Jedná se totiž o poměrně častou příčinu smrti mezi mladými lidmi a je dobré být vůči tomu velmi obezřetný. Pravidelná lékařská kontrola může odhalit velké riziko, které hrozí i vám.

Co je náhlá srdeční smrt?

Náhlá srdeční smrt je nečekaná smrt, ke které dochází u osoby, která vypadá zdravě, a na první pohled na ní nejsou patrné známky žádného onemocnění. Krátce před takovou smrtí může dojít k bolesti na hrudi, bušení srdce, arytmii nebo nadměrnému pocení. Obvykle se dostavuje během silné fyzické nebo psychické zátěže či krátce po ní. Dojde k zástavě srdce a život může zachránit pouze včasná lékařská pomoc.

Příčiny náhlé smrti

Náhlá srdeční smrt je způsobena buď akutním mechanickým srdečním selháním, například v případě akutního infarktu myokardu, nebo závažnou arytmií, která přímo ovlivňuje hemodynamický stav pacienta. Nejedná se však o běžnou arytmii, ale spíše o akutní stav, který vede ke kolapsu celého organismu v důsledku nedostatečného zásobení krví. Jedinou možností zotavení je okamžitý lékařský zásah a včasná defibrilace pomocí speciálního přístroje zvaného externí defibrilátor. Ten upraví rytmus na normální sinusový rytmus. Externí defibrilátor je stroj, který bývá umístěn v nemocnicích a zdravotnických zařízeních a v různých rušných oblastech, například na letištích a v letadlech.

Jak náhlému selhání srdce předcházet?

Prevence náhlé arytmické srdeční smrti je zásadní. Základním principem prevence je včasná diagnostika a léčba základních srdečních onemocnění, která způsobují náhlou smrt.
Nemoci se zvýšeným rizikem závažných arytmií jsou:

  • Koronární onemocnění srdce
  • Dilatační kardiomyopatie
  • Hypertrofická kardiomyopatie
  • Choroby chlopní
  • Různá arytmologická onemocnění s genetickým pozadím

Sportovci by měli o své srdce pečovat

Zejména u aktivních lidí a sportovců by se v žádném případě neměla podceňovat prevence v podobě pravidelných kontrol srdce u odborníka. Při takové kontrole mohou být diagnostikovány některé patologické nálezy, které vyžadují buď ukončení intenzivní sportovní aktivity, nebo vyloučení některých forem cvičení. Ve věku do 30 let je 60 % všech náhlých úmrtí způsobeno dědičnými kardiovaskulárními chorobami, o kterých se ale neví kvůli nedostatečné diagnóze. Proto je nezbytná preventivní kardiologická prohlídka u těch, kteří cvičí nebo hodlají cvičit. Především se to pak týká každého, jehož rodinná anamnéza zahrnuje srdeční onemocnění jakéhokoliv charakteru.

Buďte i vy zodpovědní

Ať už jste aktivní sportovci, nebo ve svém okolí někoho takového máte, apelujte na něj, aby si zašel ke kardiologovi. Jedná se o rutinní prohlídku na pár minut, která ale může hodně napovědět o vašem zdraví a může vám poskytnout cenné informace o tom, jak o sebe pečovat, aby vám podobná nehoda nehrozila. Prevence je základ a neměli bychom ji nikdy podceňovat.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Clevelandclinic.org