Návyky lidí s vysokým EQ. Pokud vám nejsou cizí, můžete se považovat za emočně inteligentní

Emoční inteligence bohužel není mezi lidmi tak známá, jak by měla. Inspiruje přitom ke spolupráci, usnadňuje důvěru a umožňuje jedné osobě pomáhat ostatním. Lidé s vyšší emoční inteligencí mají také tendenci podporovat osobní růst a štěstí nejen u sebe, ale také u lidí ve svém okolí. Jakmile pochopíte, jak emoční inteligence vypadá v praxi, můžete dále pěstovat tyto vlastnosti, díky kterým vás budou mít lidé mnohem raději, budou s vámi šťastnější a vy se také budete cítit mnohem lépe.

Empatie je nutnost

Lidé, kteří jsou citově naladěni na ostatní, jsou obvykle emocionálně inteligentní. Pocit emočního stavu ostatních obvykle nazýváme empatií. Umožňuje vám jednat svědomitě a reagovat na emocionální potřeby členů rodiny, přátel i kolegů v práci. Řekněme, že máte kolegu, který je na poradě neobvykle tichý a nervózní. Po schůzce se ho zeptáte, jestli je vše v pořádku a on řekne, že jeho manželka požádala o rozvod. Člověk s empatií mu řekne, že chápe jeho pocity a zranitelnost. Nabídne mu, že se může vypovídat nebo mu poskytne kontakt na místního terapeuta.

Vědomí sebe sama

Schopnost se pravidelně dívat na vlastní osobu sebekritickým pohledem vede k vhledu. Nejde o kritizování a nenávisti vůči sobě samému. Právě naopak. Nikdo z nás není dokonalý a někdy je dobré, když si to připomeneme. Když uděláme chybu, měli bychom být schopni to uznat, omluvit se a chybu napravit. To ovšem můžete udělat jen v případě, že si uvědomujete sami sebe. Tato vlastnost se těžko učí, ale rozhodně to není nemožné. Musíte jen uvažovat mimo vlastní ego.

Ovládání vlastních emocí

Tohle je oblast, ve které má obrovské množství lidí mezery. Rozlišovat mezi emocemi, jako je frustrace, smutek, závist, hněv, stud, smutek, strach nebo zmatek, nám může pomoci analyzovat a porozumět intenzivním emocím. Dokážete-li se udržet, absorbovat negativní emoci a zachovat se klidně a správně, máte zaručeně vysokou emoční inteligenci a ostatní vám mohou jen závidět, protože jen málokdy (zbytečně) raníte city lidí ve svém okolí.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Psychologytoday.com