Nenápadné příznaky, které si většina lidí nespojí s roztroušenou sklerózou. Naučte se je rozpoznat v prvotní fázi

O příčinách roztroušené sklerózy nejsou vědci zajedno. Nejčastěji se přiklání k názoru, že se jedná o autoimunitní zánětlivou reakci nervového systému, přičemž rizikovými faktory jsou genetická predispozice, hormonální nerovnováha, imunitní systém a další vnější vlivy, mezi které patří i kouření nebo nedostatek vitamínu D. Postihuje třikrát více ženy než muže a bývá diagnostikována ve věku 20-50 let.

Roztroušená skleróza

Jedná se o onemocnění postihující nervová vlákna v centrálním nervovém systému, přičemž dochází k narušení přenosu nervových signálů mezi mozkem, míchou a zbytkem těla. Průběh onemocnění může být zcela nepředvídatelný, někteří pacienti trpí lehkou formou, ale může skončit těžkou invaliditou. Vzhledem k tomu, že není známá příčina tohoto závažného onemocnění, neexistuje ani přesně cílená léčba nebo konkrétní lék, který by umožňoval vyléčení. Postupem doby poškození nervových signálů způsobuje zhoršení stavu pacienta, přičemž záleží na místě konkrétního poškození a z toho vyplývající potíže.

Nejčastější příznaky roztroušené sklerózy

Podle čeho poznat, že daný člověk by mohl trpět roztroušenou sklerózou? Jaké příznaky jsou pro toto onemocnění typické?

Únava

Zřejmě nejranějším symptomem tohoto závažného onemocnění je únava, která se vyskytuje u 80 % pacientů. Abnormální únava ovlivňuje pracovní výkon i domácí činnosti. Často v této fázi dotyčný nepociťuje jiné symptomy omezující jeho život kromě únavy.

Kognitivní potíže

Více než 50 % pacientů s tímto onemocněním postihne zhoršení kognitivních funkcí, kdy mají pacienti potíže zpracovávat příchozí informace, je u nich zhoršená schopnost se učit, soustředit, řešit běžné problémy, vnímat prostředí a organizovat.

Brnění a necitlivost končetin

Ve fázi zjištění brnění v končetinách nebo necitlivosti tváří, končetin (paží i nohou) bývá nejčastěji diagnostikována roztroušená skleróza.

Ztuhlost a spasticita (svalové napětí)

Nejčastěji se ztuhlost vyskytuje na nohou, ale může se projevit i jinde.

Potíže se zrakem

Pacienti s roztroušenou sklerózou hlásí rozostřené vidění, špatné rozpoznávání kontrastů nebo vnímání barev jako první symptom při onemocnění. Při bolestivém pohybu očí nebo zmíněných potížích je vhodné navštívit lékaře.

Sexuální dysfunkce

Vlivem poškození nervové soustavy a doprovodných jevů, jako jsou únava nebo svalové napětí, dochází také k sexuální dysfunkci.

Zhoršená chůze

Obtížný pohyb doprovázený slabostí, svalovým napětím, únavou, ztrátou rovnováhy nebo také snížením smyslových podnětů lze částečně řešit fyzioterapií nebo léky.

Změny nálad

U pacientů jsou vlivem neurologických změn pozorovány změny nálad, podrážděnost, deprese, ale také záchvaty pláče nebo smíchu.

Deprese

Pacienty trápí také nejtěžší formy depresí, což souvisí s neurologickými poruchami.

Potíže s močovým měchýřem

Přibližně 80 % pacientů má potíže s močovým měchýřem, které lze řešit pomocí léků nebo intermitentní katetrizací.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Nationalmssociety.org