Nový příznak koronaviru. Kromě čichu hrozí i ztráta dalšího smyslu

Koronavirus se sice nejčastěji projevuje kašlem, teplotami či ztrátou čichu, ale může mít i mnohé další příznaky. Britští lékaři nedávno přišli s informací, že jedním z projevů koronaviru může být kromě ztráty čichu či chuti i ztráta dalšího smyslu, a to sluchu. Odborná studie, která se zabývá vztahem mezi koronavirem a ztrátou sluchu, která může být i trvalá, byla otištěna v britském lékařském časopise BMJ Case Reports. Jedná se sice podle studie o poměrně vzácný příznak koronaviru, nicméně zároveň se zde uvádí, že to tak může být jen z důvodu, že se vztah sluchu a viru covid-19 doposud nezkoumal.

Koronavirus a ztráta sluchu

Časopis uvádí jako konkrétní příklad čtyřiceti pětiletého muže, který byl kvůli koronaviru hospitalizován v jedné britské nemocnici. Jednalo se o pacienta, který trpěl rovněž astmatem, a tak byl z důvodu komplikací přijat na intenzivní péči s umělým dýcháním. Lékaři mu zde poskytli léčbu založenou na léku remdesivir, steroidech a výměně krevní plazmy. Na základě této léčby se sice jeho stav zlepšil a po týdnu mohl být z jednotky intenzivní péče převezen na normální oddělení, nicméně zde z ničeho nic náhle ohluchl na levé ucho. Lékaři mužův sluch podrobili několika testům, které prokázaly, že zvukovody nebyly ucpané a zároveň ušní bubínky byly neporušené. Poté, co vyloučili další možné příčiny, tak spojili lékaři tuto náhlou ztrátu sluchu právě s koronavirem.

Může jít o mnohem častější problém, než jsme si mysleli

Autoři studie se domnívají, že virus zřejmě nenapadá pouze buňky v plicích, ale také v uchu, kde zároveň generuje zánětlivou reakci a zvyšuje produkci tak zvaných cytokinů neboli proteinů podílejících se na ztrátě sluchu. Podobný případ byl již v dubnu letošního roku zjištěn v Thajsku. Odborníci upozorňují, že tento problém může být mnohem častější, neboť u starších lidí je často problém se sluchem považován za komplikaci spojenou s věkem, a případná souvislost s koronavirem tak mnoho lékařů nemusela napadnout.

Obrázky: Freepik