Odhalte tiché příznaky otravy krve. Pokud ji objevíte pozdě, může vás ohrozit na životě

Sepse je celková reakce organismu na vniknutí patogenu do krve. Dozajista může dotyčného ohrozit na životě. Proto je časná diagnostika a léčba zásadní. Ovšem ne vždy je tento stav rozpoznatelný. Proto je záhadno sledovat varovné projevy, které mohou sepsi detekovat.

Horečka, velmi nízká tělesná teplota a zimnice

Prvotním příznakem sepse neboli otravy krve je horečka. Tělesná teplota se často pohybuje kolem 38 °C a výš. A co ji vlastně vyvolává? Jsou to toxiny, které se dostanou do krve nemocného a následně vyvolají zánětlivý proces. Obecně se dá říct, že nejohroženější jsou lidé, kteří mají oslabený imunitní systém. U závažnějších případů pak může dojít k značnému poklesu tělesné teploty. Nemocný současně poměrně často pociťuje zimnici, která se právě střídá s horečkou. Tyto stavy jsou pozorovatelné i při jiných onemocněních (např. u chřipky).

Netypické bolesti a celkové zdravotní nepohodlí

Jedinec, jehož organismus bojuje s otravou krve, může pociťovat i bolestivost po celém těle anebo v určité lokalitě. Uveďme si skutečný případ dvanáctiletého chlapce z Ameriky, který měl bohužel fatální následky. Rory Staunton si jednoho dne začal stěžovat na žaludeční nevolnosti a bolesti nohy. Proto lékaři provedli celou řadu vyšetření a přišli se závěrem, že chlapec je zřejmě dehydratovaný a má podrážděný žaludek. Jenže jeho obtíže se stupňovaly a tak ho rodiče museli přepravit do nemocnice. Zde bohužel dítě za dva dny zemřelo na sepsi po poranění ruky během tělocviku. Proto nelze podceňovat i neurčité příznaky a je nutné provést komplexní vyšetření.

Další varovné signály, které byste měli sledovat

Abyste předešli vážnému stavu, je potřeba sledovat tyto projevy:

  • Nízký krevní tlak
  • Tachykardie neboli rychlý pulz
  • Zrychlené dýchání a dušnost
  • Bledost, skvrnitost a vlhkost kůže
  • Značná únava, ospalost a dezorientace
  • Nedostatečné vylučování moči
  • Nevolnost, zvracení a průjem

V jakých případech se může sepse rozvinout?

Dvěma nejohroženějšími skupinami, co se týká možného rozvoje sepse, jsou lidé ve vyšším věku (senioři) a také velmi malé děti (novorozenci, kojenci, batolata). Rizikoví jsou pak rovněž lidé, kteří mají oslabený imunitní systém. Septický stav se může rozvinout v souvislosti s jakýmkoliv vážným úrazem, při němž byly poraněné vnitřní orgány. Ovšem infekce se do těla může dostat i prostřednictvím chirurgických zákroků, povrchových zranění či nesterilním zaváděním invazivních vstupů (např. močový a centrální i periferní žilní katetr).

Jaké jsou šance na přežití?

Sepse je velmi vážný stav, který je zpravidla diagnostikován v pozdější fázi. Proto se pohybuje úmrtnost při otravě krve bohužel poměrně ve vysokých procentech (mezi 25 až 50 procenty). Kritický je pak septický šok, při kterém dochází k selhávání několika orgánových soustav současně.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: The Healthy