Omdléváte? Nemusí jít o nemoc. Co za tímto stavem může být a jak ho léčit?

Omdlít můžete i přesto, že se cítíte zdraví. Jak ale reagovat, když omdlí někdo ve vašem okolí? Jaké příznaky naznačují, že omdlíte a kdy je potřeba vyhledat lékaře? Synkopa, což je odborný termín pro mdloby, je jakási náhlá a dočasná ztráta vědomí. Nastává tehdy, když váš mozek není schopen přijímat krev. Příčin, proč dochází k omdlení, může být několik.

Druhy mdlob

Není mdloba jako mdloba. Existuje několik různých druhů mdlob. To, že budete vědět, o kterou z nich se jedná, usnadní vaši reakci na ni. Někdy je těžké uvědomit si ihned, proč k omdlení došlo, avšak jistá vodítka vždy naznačují určité příčiny. Může jít o vasovagální nebo posturální synkopu.

Vasovagální synkopa

Základem tohoto názvu je Nervus vagus čili bloudivý nerv, který je nejdelším nervem v lidském těle a navzdory svému názvu přesně ví, kam „jde“. Z mozku jde dolů do krku a odtud do hrudníku až k orgánům zažívací soustavy (do břicha). A právě vasovagální synkopa je nejčastějším druhem mdlob. Projevuje se strachem, bolestí, úzkostí a zrychleným dechem. Spouštěčem může být někdy pohled na krev nebo něco, co je nám nechutné, spouštěčem může být také pohled na kašel, močení, vyprazdňování nebo zvedání něčeho těžkého – výjimečně jde také o smích. Hlavním úkolem bloudivého nervu je kontrola vašeho krevního tlaku.

Posturální synkopa

Pokud člověk stojí, jeho tělo na to musí reagovat vhodným způsobem – zajistit, aby byl průtok krve do mozku dostačující. Aby k tomuto došlo, je zapotřebí, aby srdce bylo silné a dobře pracovalo. Posturální synkopa je způsobena ztrátou krve, těžkou anémií či dehydratací nebo dlouhým stáním na jednom místě (krev je shromážděna v nohou, srdce jí nemá dostatek pro pumpování do mozku).

Omdlévání: léčba

Pokud si všimnete osoby, která má prázdný pohled, zpocenou tvář a nejistý krok – zřejmě se jedná o příznaky omdlení. Je vhodné, aby se tato osoba posadila, neváhejte ji k tomu pobídnout. Pokud je ta možnost, měla by její hlava být pod úrovní hrudníku – proto je vhodnější osobu rovnou položit (ne vždy je to však možné). V případě, že již osoba padá, je dobré ji chytit, abychom co nejvíce zmírnili její pád. Můžete tak předejít různým dalším poraněním. Postoj ve vzpřímené poloze je nevhodný, protože nadále nedochází k prokrvení mozku.

Jak dlouho má osoba setrvat v poloze?

Pokud se vám podařilo dostat postiženou osobu do vhodné pozice, kdy je srdce nad úrovní hlavy, setrvejte několik minut. Poté by oběť měla opět nabít vědomí. Jakmile pominou všechny příznaky mdloby, může se osoba postavit – velmi pomalu, opatrně, a pokud možno se něčeho přidržovat. Můžete se pokusit zkontrolovat puls a krevní tlak oběti; pokud jsou v pořádku, osoba bude zřejmě již v pořádku.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Thehealthy.com