Kořist nebo predátor? Tato optická iluze s přesností odhalí váš mentální věk

Naše mysl potřebuje neustálé stimuly a podněty, které ji udržují aktivní a v dobré kondici. Neustále se totiž vyvíjí a dosahuje různých úrovní zralosti. Tato zralost se označuje jako mentální věk a má co do činění se zkušenostmi, kterými jsme si v životě prošli. Jak jste na tom vy? Podívejte se na obrázek. Viděli jste dříve ovci, nebo vlka?

Jako první jste viděli vlka

Pokud jste jako prvního spatřili v obrázku vlka, znamená to, že váš mentální věk se pohybuje okolo padesáti let. I když to nemusí odpovídat vašemu fyzickému věku, značí to, že jste člověk, který už si prošel mnoha zkušenostmi. A nebyly vždy příjemné, naopak jste se nejspíš už mnohokrát zklamali a spálili.

Na druhou stranu víte, jak problémům nejlépe čelit a využíváte je pro svůj osobní rozvoj. Vyšší mentální věk také znamená, že vás vaši přátelé nejspíš berou jako svého „rádce“, ke kterému si chodí pro rozhřešení svých dilemat. Přátelé si vás váží a jsou ve vaší společnosti rádi, protože se cítí rovnocenní a v bezpečí.

Jako první jste viděli ovci

Viděli jste jako první ovci? Navzdory vašemu skutečnému fyzickému věku se váš mentální věk pohybuje okolo osmnácti let. Není na tom vůbec nic špatného, odráží to skutečnost, jak se chováte v každodenním životě a jaký je váš postoj k ostatním lidem. Zároveň ale poukazuje na to, že byste se měli snažit rozvinou v sobě i „dospělou“ stránku osobnosti a převzít zodpovědnost za své chování.

Někdy máte sklony k tomu si myslet, že vám svět něco dluží a může se stát, že jste k ostatním trochu bezohlední. Také rádi často svalujete své vlastní chyby na ostatní. Stejně jako fyzický věk ale i ten mentální není neměnný. Pokud se budete snažit vzít život do vlastních rukou, soustředit se na stanovené cíle a vážit si lidí po vašem boku, bude váš život spokojenější a úspěšnější ve všech ohledech.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Powerofpositivity.com