Virus COVID-19 nalezený v mozku. Pitvy odhalují překvapivé nové informace

Analýza pitvaných vzorků tkáně od 44 jedinců, kteří zemřeli s onemocněním COVID-19, odhalila, že virus SAR-CoV-2 se rozšířil po celém těle, včetně mozku, a setrvával téměř 8 měsíců. Vědci testovali vzorky z pitev, které byly provedeny od dubna 2020 do března 2021. U 11 pacientů provedli rozsáhlé odběry vzorků nervového systému, včetně mozku. Co to všechno znamená?

RNA a životaschopný virus v různých orgánech

Všichni pacienti zemřeli na COVID-19 a žádný z nich nebyl očkován. Krevní plazma 38 pacientů byla pozitivně testována na SARS-CoV-2, 3 byli testováni negativně a plazma byla nedostupná pro další 3. Asi 30 % pacientů byly ženy a střední věk se pohyboval kolem 62,5 let. Kolem 61,4 % pacientů mělo 3 nebo více nemocí současně. Průměrná doba od nástupu příznaků do úmrtí bylo 18,5 dne.

Analýza ukázala, že SARS-CoV-2 podle očekávání primárně infikoval a poškodil dýchací cesty a plicní tkáň. Ovšem vědci také našli virovou RNA, viry, které obsahují ribonukleovou kyselinu, v 84 různých tělesných polohách a tělesných tekutinách a v jednom případě izolovali virovou RNA 230 dní poté, co se symptomy začaly u pacienta projevovat.

Poškození mozkové tkáně

Výzkumníci detekovali SARS-CoV-2 RNA a bílkovinu v hypotalamu a mozečku u 1 pacienta a v míše a bazálních gangliích u 2 dalších pacientů. Zjistili však malé poškození mozkové tkáně, a to i přes značnou virovou zátěž. „Během prvních dvou týdnů po nástupu příznaků jsme prokázali replikaci viru na mnoha nerespiračních místech,“ uvedli výzkumníci.

Výzkumníci také izolovali životaschopný virus SARS-CoV-2 z různých tkání v dýchacím traktu i mimo něj, včetně mozku, srdce, lymfatických uzlin, gastrointestinálního traktu, nadledvin a oka. Izolovali virus z 25 z 55 testovaných vzorků (45 %). Autoři napsali: „Během prvních dvou týdnů po nástupu příznaků jsme prokázali replikaci viru na mnoha nerespiračních místech.“

Výsledky studie

Nalezení přítomnosti viru v celém těle a sdílení těchto zjištění s kolegy pomohlo vědcům prozkoumat vztah mezi široce infikovanými tělesnými tkáněmi a důsledky onemocnění COVID-19 nebo příznaky, které přetrvávají týdny a měsíce po infekci.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Scitechdaily.com, Nature.com