Plíživé příznaky tiché mrtvice, které muži i ženy často přehlíží. Pozdní odhalení má fatální dopady

Většina lidí má pocit, že mozkovou mrtvicí končí život. Často sice končí fatálně, mnohdy dokonce připomíná její průběh dramatické filmové scény, v některých případech však o jejím prodělání nemají sami pacienti povědomí. Tichá mozková příhoda je hůře rozpoznatelná, nemusí se projevovat žádnými významnými příznaky nebo si jich pacient nemusí být vědom či si je pamatovat. Bohužel tento stav způsobuje trvalé poškození mozku, navíc může mít dopady na další život či vést k navazující a vážnější mrtvici, která může skončit fatálně.

Nenápadné příznaky a potíže s pamětí

O prodělání tiché mrtvice může svědčit náhlé zhoršení kognitivních funkcí, především paměti. Lidé, kteří si náhle nemohou vzpomenout na věci, události nebo data, by měli navštívit svého lékaře a svěřit se mu s akutními obtížemi. Lékař může rozhodnout o vyšetření magnetickou rezonancí, skenu mozku, který odhalí léze svědčící o prodělání mrtvice. Pacienti mohou mít kromě potíží se zapomínáním také fyzické problémy, může dojít ke zhoršení chůze nebo jemné motoriky.

Desetina seniorů prodělá tichou mrtvici

Podle vědecké studie z roku 2008 prodělalo ve věku 69 let 10-11 % pacientů mrtvici, aniž by o tom vůbec věděli. Na prodělání tiché mrtvice upozornilo až vyšetření magnetickou rezonancí. Důvodem, proč si lidé prodělání neuvědomují, je, že ostatní části mozku kompenzují funkci poškozené oblasti. Tento stav však může vést k následujícím atakům, mozek navíc zůstává trvale poškozen. Při vhodné léčbě však může dojít ke stimulaci ochablých mozkových částí a k navrácení ztracených schopností.

Rozdíl mezi mrtvičkou a tichou mrtvicí

Znějí obdobně, ale mezi tichou mrtvicí a minimrtvicí, které se často přezdívá mrtvička, je veliký rozdíl. Mrtvička má stejné příznaky jako klasická mrtvice, ale s kratším průběhem, kdy příznaky běžně vymizí během 24 hodin. Pacient si je však tohoto stavu vědom, navíc vlivem těchto přechodných ischemických ataků zažívá příznaky podobné běžné mrtvici, avšak bez trvalého poškození mozku. Často k nim dochází před samotnou kompletní cévní mozkovou příhodou, protože minimrtvice zvyšuje pravděpodobnost jejího vzniku až 10krát.

Mrtvička si žádá lékařské vyšetření

Většina pacientů s mrtvičkou končí v péči lékařů a je nutný lékařský dohled pro minimalizaci dopadů na celkový zdravotní stav. Včasnou léčbou lze nadto snížit riziko vzniku těžké mrtvice, která může skončit smrtí pacienta. Jedná se vždy o rizikový stav, který není radno podceňovat, protože minimrtvice může zhoršit kvalitu života.

Impuls pro změnu životního stylu

Z názvu se může zdát, že se nejedná o nic vážného, ale opak je pravdou. Obdobně tichá mrtvice může v budoucnu ovlivnit zdravotní stav, z toho důvodu by jakékoli změny v kognitivních funkcích nebo pohybu měly být prodiskutovány s ošetřujícím lékařem, který může rozhodnout o dalším vyšetření. Tichá mrtvice i minimrtvice současně mohou být impulzem pro změnu životního stylu, čímž se lze vyhnout kompletní mozkové příhodě v budoucnu.

Faktory zvyšující pravděpodobnost mrtvice

O změně životního režimu by měli přemýšlet především lidé, kteří mají kardiovaskulární obtíže nebo trpí obezitou. Mezi další rizikové faktory pro vznik mrtvice patří:

  • Vysoký krevní tlak
  • Srdeční choroby
  • Cévní onemocnění
  • Cukrovka
  • Porucha arytmie, fibrilace srdečních síní

Jak snížit pravděpodobnost vzniku mrtvice

Co dělat pro snížení rizika vzniku mrtvice a srdečních onemocnění? Základem je změnit stravovací návyky a pokusit se shodit nadbytečné kilogramy. Důležité je zařadit do jídelníčku čerstvé a sezónní potraviny, především ovoce, zeleninu a celozrnné výrobky, omezit sladké, tučné a slané produkty. Samozřejmostí je pravidelný fyzický pohyb, vhodné je přestat kouřit. Neméně podstatné je kontrolovat krevní tlak, hladinu cholesterolu a cukru v krvi při preventivních prohlídkách u ošetřujícího lékaře.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Webmd.com, Verywellhealth.com