Dobrovolník z přírodního parku má úzký vztah se slony. Video s přivoláním stáda se stalo hitem po celém světě

Prázdné pole a muž uprostřed. Stačí, aby zavolal do pustiny, chvíle čekání a najednou k němu běží stádo slonů. Výjev jako z filmu? Realita z přírodního parku Elepahant Nature Park v Thajsku. Darrick, jak se onen muž jmenuje, je totiž dobrovolníkem a nadšeným přítelem slonů. Oni mu jeho lásku a péči opětují. I proto je video s přivoláním stáda tak oblíbené a stalo se doslova virálním.

Volání do pustiny

Když se postaví Darrick do prázdného pole a volá na slony jako jiní lidé volají na své psy a kočky, nikdo nevěří, že by tímto způsobem mohl přivolat stádo slonů. Po chvíli volání je však slyšet troubení jeho milovaného stáda. Netrvá dlouho a sloni z místního přírodního parku Darricka vítají pomocí chobotů. Nejlepším přítelem Darricka je Kham La, slon, který je uprostřed stáda a vítá se s ním nejvřeleji. Ani ostatní sloni ale nejsou pozadu a vyjadřují Darrickovi svou lásku a vděčnost za péči.

Důvěrný vztah se slony

Darrick si během svého pobytu v Thajsku, a hlavně dobrovolnické práce v místním přírodním parku, vytvořil se slony silné pouto, které je očividné při každém setkání. Nejmilovanější Kham La vždy vede stádo, přičemž jeho vítání zahrnuje i objetí a různé hry. Podle odborníků z webu Elephant World není takový vztah mezi člověkem a slonem obvyklý, byť bývá pozorován u ošetřovatelů, kteří se starají o slony dlouhodobě. Darrickovu trpělivost a péči tak sloni vracejí tím nejkrásnějším způsobem.

Kham La je symbolem parku

Vůdčí slon, Kham La, je také symbolem přírodního parku v severním Thajsku, kde se starají o slony a snaží se pomoci těm, kteří přišli ke zranění nebo trpí různými nemocemi. Naopak zachránění sloni pomáhají v místní komunitě při záchranářských pracích nebo přírodních katastrofách, kdy se využívají k odstraňování těžkých předmětů nebo povalených klád. Využívá se jejich síly, ale také neskonalé inteligence, kterou sloni využívají při ochraně stáda i ostatní divokých zvířat.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Apost.com