Při včasné diagnostice mohou žít pacienti s Aspergerovým syndromem běžné životy. Poznejte projevy a odlišnosti od jiných poruch

Už ve 40. letech 20. století popsal Hans Asperger syndrom, který připomínal autistické chování u chlapců, kteří měli potíže se sociálními a komunikačními dovednostmi, ale jejich inteligenční kvocient byl zcela v normálu. Jako samostatná porucha se zapsala na seznam duševních poruch až roku 1994, stále však řada odborníků má Aspergerův syndrom za lehkou formu autismu. Co jej však od autismu odlišuje, jaké jsou příznaky a léčba?

Lidé s Aspergerovým syndromem trpí nedostatkem empatie

Autisty nepřipomínají, protože jejich jazykové i kognitivní schopnosti nejsou narušeny, děti s Aspergerovým syndromem mohou vypadat spíše nervózně, pod tlakem nebo hystericky. Autismus se vyznačuje apatií vůči ostatním lidem, u Aspergerova syndromu jde o nedostatek empatie, ale snaha o komunikaci s ostatními zůstává zachována. Lidé tak spíše připomínají pověstné „slony v porcelánu“, co se společenského styku týče a nemají pochopení pro konvenci a běžné společenské normy. Potíže mívají s pochopení ironie nebo sarkasmu, nedokáží dobře odhalit význam gest. Někteří pacienti trpí i na omezený oční kontakt. Typickým a dnes již legendárním protagonistou trpícím Aspergerem je role Sheldona Coopera v Teorii velkého třesku.

Skvělá paměť i posedlost statistikami

V čem lidé s Aspergerovým syndromem vynikají? Milují čísla, statistiku i další detailní informace, někdy znají výsledky fotbalové ligy, jindy latinské názvy všech květin na zahradě. Věnují se sběratelství, dokonce s takovou vášní, která hraničí s posedlostí. U dětí se projevuje sbíráním všeho možného, jako je obsedantní sběr kamínků na hřišti nebo mušlí na pláži. Mají fenomenální paměť, umí komunikovat, ale abstraktní pojmy nebo city jsou pro ně vzdálené.

Dobré jazykové znalosti, ale žádná ironie

Děti s Aspergerovým syndromem nemívají potíže s řečí nebo netrpí zpožděným vývojem, ba naopak mají často výborné jazykové znalosti, ale jejich projev se může zdát kostrbatý nebo nepřirozeně rytmický, hlasitý nebo přespříliš formální. Jazykově jsou takové děti nadané, ale mají potíže s pochopením jemných rozdílů nebo ironických poznámek, obdobně nemají pochopení pro poetismus nebo sarkasmus.

Aspergerův syndrom často nedoprovází retardace

Podle odborných studií také lidé s Aspergerovým syndromem netrpí mentální nebo motorickou retardací, přestože působí neohrabaně nebo zpomaleně, většina pacientů s touto diagnózou ale dosahuje průměrného nebo nadprůměrného IQ.

Jak se Aspergerův syndrom diagnostikuje

Proč v posledních letech roste počet diagnostikovaných dětí s Aspergerem? Podle psychologů může jít o přesné vymezení tohoto onemocnění vůči autismu nebo detailnější vyšetření dětských pacientů, kteří vykazují opoždění v sociálních a emočních dovednostech oproti kognitivnímu vývoji. Inteligenční vývoj je na správné úrovni, ale co se týče empatie, lidé s touto diagnózou mají potíž. Obdobně v pozdějších letech nebo v dospělosti neumí přijmout kritiku, z toho důvodu často střídají zaměstnání. Neúčastní se kolektivních zábav, sportů nebo akcí, nepřekonatelným problémem bývá skupinová práce.

Léčba Aspergerova syndromu

Cooper Sheldon z Teorie velkého třesku, Temperance Brennan z kriminální série Sběratelé kostí nebo Saga Norén z norského detektivního seriálu Most, to všechno jsou představitelé lidí s Aspergerovým syndromem. Při včasné diagnostice mohou žít pacienti s Aspergerem běžné životy, uspět ve škole i na univerzitě, založit rodinu, protože léčba probíhá pomocí terapií nebo konzultací. Většinou není potřeba speciální medikace, ale postačí docházení na psychoterapie.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Autism-society.org