Projevy ADHD u dítěte. Poruchu poznáte až ve školním věku

ADHD je poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou. Příznaky se mohou u každého jedince lišit, ale jistotou je, že se začínají projevovat už od dětství. U ADHD, dříve jen ADD, dospělí mohou pociťovat potíže s organizací času i práce, stanovením cílů a udržením zaměstnání. Abyste ADHD rozpoznali, je třeba znát tři základní skupiny příznaků.

Skupiny příznaků

 • Nepozornost
 • Hyperaktivita
 • Impulzivita

Získejte informace o všech třech a naučte se příklady chování, které je mohou doprovázet.

Nepozornost

Je možné, že si toho u svého dítěte nevšimnete, dokud nezačne chodit do školy. U dospělých je rozpoznání nepozornosti snazší – nedokáží plnit úkoly ani v práci ani doma a často přecházejí z jedné nedokončené činnosti ke druhé.

 • Neorganizovanost
 • Špatná soustředěnost
 • Nedostatek pozornosti pro detaily
 • Tendence dělat nedbalé chyby
 • Chaotická a neopatrná práce
 • Zapomínání na každodenní činnosti
 • Snadné rozptýlení triviálními věcmi

Hyperaktivita

Intenzita hyperaktivity se může lišit věkem, často si ji všimnete u předškoláků. Mezi příznaky patří:

 • Kroucení při sezení
 • Časté vstávání, chození a pobíhání
 • Neklid
 • Potíže s tichými aktivitami
 • Neustálé mluvení

Impulsivita

Impulsivita může vést k nehodám, jako je rozbíjení předmětů nebo strkání do lidí. Děti se také bezmyšlenkovitě mohou vrhat do nebezpečných situací, aniž by je napadly možné důsledky. Zde jsou příznaky impulsivity:

 • Netrpělivost
 • Časté přerušování nebo zasahování do rozhovoru ostatních
 • Zahajování konverzace v nevhodný čas

Spousta z těchto příznaků se čas od času vyskytne u každého dítěte, ale u dětí s poruchou se často projevují nejen doma, ale i ve škole nebo při návštěvách. Rovněž se takové děti potýkají s problémy fungovat s ostatními dětmi stejného věku nebo vývojové úrovně.

Obrázky: Freepik