Prvotní projevy, kterými tělo ohlašuje nástup demence

Alzheimerova choroba nebo jiná forma demence v současnosti postihuje především lidi starší 65 let. Jedná se o nejčastější formu demence, která má zastoupení mezi mozkovými poruchami až 65%, což z ní činí jednu z nejčastějších zdravotních poruch ve stáří. Navíc její výskyt v nadcházejících desetiletích výrazně vzrostl. Na sobě nebo svém blízkém okolí můžete  zaznamenat podezření na nástup demence pomocí následujících příznaků.

Klesající zájem o oblíbené činnosti

Ztrácíte-li v poslední době zájem o činnosti, které vám dříve činily radost a daly se považovat za vaše koníčky, kterým jste pravidelně věnovali svůj volný čas, může se jednat o časný příznak demence. Platí to i pro vyhýbání se lidem, s nimiž jste se vždy rádi vídali a diskutovali nad různými tématy.

Zvýšená úroveň frustrace

Různé formy demence často způsobují, že jsou lidé neustále neklidní, v napětí a agresivně reagují na ostatní. Každodenní události a rutina je dokáží zpanikařit. Je pro ně velice obtížné relaxovat a najít klid.

Snížená schopnost správně posoudit sociální situace

V počátečním stádiu demence se pacienti často chovají odlišně v přítomnosti jiných lidí než tomu bylo dříve. Špatně odhadují dané situace, a to jak v rámci soukromého tak veřejného styku.

Náhlá deprese

Obvykle veselý a pozitivní člověk se najednou může cítit smutný a v depresi.

Nedůvěra

Pacienti s prvními příznaky demence mají tendenci předpokládat, že s nimi mají ostatní lidé špatné úmysly. Zcela náhle přejdou do nadměrné nedůvěry vůči blízkému okolí.

Rozostřený zrak

U lidí s demencí se mění kognitivní funkce mozku. Schopnost zapamatovat si fakta, vzpomínky a informace se snižuje, a tím i schopnost rozhodovat se. Rozostřený zrak může být prvním příznakem špatné funkce mozku.

Všechny tyto příznaky mohou ukazovat na raná stádia demence, zejména pokud se objevují u lidí staršího věku. Mohou mít však i jiné důvody, takže pokud si nejste jistí, co se s vámi nebo někým z vašeho blízkého okolí děje, je nejlepší zajít si k lékaři. 

Obrázky: Freepik