Rakovina jícnu hrozí i mladým a zdravým lidem. Nepodceňte tyto příznaky

Rakovina jícnu je nesmírně vážným onemocněním. Sice se v populaci nevyskytuje tak často, jako jiné formy rakoviny, ale problémem je, že se často obtížně odhaluje, a navíc trápí i mladou populaci, která podobné problémy neočekává. Vznik rakoviny je dán dědičně, určitou odchylkou v genetickém kódu. Pokud tedy někdo z vašich blízký tuto rakovinu prodělal, je jistě dobré chodit na preventivní prohlídky, které mohou včas odhalit rozvíjející se karcinom.

Rizikové faktory

Jako u každého onemocnění, i zde lze najít některé rizikové faktory, které mohou zvyšovat pravděpodobnost vzniku onemocnění. K těm patří zejména konzumace alkoholu, kouření, ale také věk a pohlaví. Platí totiž že karcinom jícnu je nejčastější u mužů kolem 50. až 60. roku. Rakovinu mohou podpořit i některá jiná onemocnění jícnu, jako například refluxníezofagitida, achalazie, zúžení jícnu z chemické příčiny nebo některé vzácnější syndromy. Ve všech těchto případech by pacienti měli být informováni o riziku, které se jich týká, a měli by být pravidelně monitorováni, aby se včas odhalily možné potíže.

Lze rakovině jícnu nějak zabránit?

Především je dobré zaměřit se na změnu životního stylu, která zahrnuje skoncování s kouřením a pitím alkoholu. I pokud máte refluxní chorobu, je nutné ji vhodně a správně léčit a dodržovat předepsanou dietu, která zabrání tomu, aby se rozvinuly další komplikace. Pokud by k tomu přeci jen došlo, je výhodou pravidelných prohlídek především včasný záchyt nádoru spojený s lepšími léčebnými předpoklady.

Jak se nemoc projevuje?

Prvotní příznaky obvykle zahrnují obtížnější polykání, které se může stupňovat až v bolestivé polykání, které je známkou již pokročilého rozvoje nemoci. Pacienti si mohou stěžovat také na bolesti krku a často se mylně léčí podáváním protizánětlivých léků nebo léků proti bolesti. Ty však řeší jen následky, nikoliv příčinu. Později se může dostavovat i častější zvracení a někdy se ve stolici objevuje také natrávená krev – stolice je černá, dehtovitá a velmi zapáchá. Nemocní mohou mít zvláštně chraplavý tichý hlas, mluvení je může velmi zásadně vyčerpávat.

Jak se rakovina léčí?

Naděje na vyléčení je závislá na provedení poměrně náročné operace. Ta se navíc dá provést pouze u pacientů, u kterých byla nemoc zachycena v raném stadiu a jsou i jinak v dobré kondici. Obvykle je to jen asi 25-35 % případů. Zbytek pacientů je možné léčit pomocí záření nebo chemoterapií, ale výsledky částo nejsou uspokojivé – záleží vždy na konkrétním typu nádoru. Nemocným se dá velmi ulevit například tak, že se odstraní jejich potíže s polykáním. Toho lze dosáhnout pomocí endoprotézy (umělé náhrady) nebo stentů, které dokážou vyztužit jícen a činí ho tudíž průchodným i přes zúžení nádorem. Stále se pracuje také na vývoji nových léčebných technik, které by mohly usnadnit pacientům život a zvýšit šance na úspěšnou léčbu, ale vždy záleží na konkrétním pacientovi a jeho zdravotním stavu.

Komplikace při léčbě

Během postupující rakoviny se mohou objevovat další nepříjemné komplikace. K nim patří především:

  • Obstrukce jícnu: Rakovina může ztěžovat průchod jídla a tekutin jícnem
  • Bolest: Pokročilá rakovina jícnu může způsobit velmi nepříjemnou bolest, která zásadně stěžuje běžný život
  • Krvácení: Rakovina jícnu může způsobit krvácení. Přestože krvácení je obvykle postupné, přesto se může objevovat i náhle a velmi intenzivně

Pravdou je, že se jedná o velmi vážnou diagnózu, která může hrozit i vám. A nezáleží na tom, zda jste žena, kouříte nebo jste pokročilejšího věku. Proto je potřeba při jakýchkoliv náznacích obtíží co nejdříve kontaktovat lékaře a nechat se odborně vyšetřit. Za jednu návštěvu u specialisty rozhodně nic nedáte a budete mít jistotu, na čem jste.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Mayoclinic.org