Rakovina žaludku: Zdánlivě paradoxní faktor, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje míru přežití

Vědci odhalují, jak manželství prodlužuje život pacientům s rakovinou žaludku. Může rodinný stav člověka s rakovinou žaludku ovlivnit délku jeho života? Nové vědecké závěry publikované v Journal of Investigative Medicine podporují teorii, že manželství je rozhodujícím faktorem pro přežití pacientů s rakovinou žaludku.

Předchozí studie uvedla podobné výsledky

Jak vysvětlil tým výzkumníků, kteří studii prováděli, důvodem pro zkoumání korelace mezi rodinným stavem a mírou přežití pacientů s rakovinou žaludku bylo zjištění předchozího výzkumu, podle něhož manželství prodlužovalo očekávanou délku života pacientů s rakovinou jater nebo plic.

Manželství je výrazným ovlivňujícím faktorem

Výzkumníci se zabývali údaji od 3 600 pacientů, kterým byla v letech 2010 až 2015 diagnostikována rakovina žaludku v raném stádiu. Poměr mužů a žen mezi účastníky byl zhruba půl na půl, přičemž 54 % zaujímaly ženy, z nichž 17 % bylo ovdovělých, 14 % svobodných a 7 % rozvedených. Zbytek byl registrován jako odloučený nebo s neznámým rodinným stavem.

Vědci ve vztahu k míře přežití zohlednili také řadu dalších faktorů, jako je věk pacientů, velikost nádoru a rodinný stav. Měření zjistila, že dominantním faktorem přežití pacientů, jak se očekávalo, byla velikost rakovinného nádoru. Nicméně nálezy ukázaly, že rodinný stav pacientů byl významným ovlivňujícím faktorem.

Konkrétní výsledky studie

Konkrétně výzkumný tým zjistil, že 72 % vdaných pacientek mělo větší pravděpodobnost, že budou naživu ještě 5 let po diagnóze. Naopak nejhorší délku života zaznamenaly vdovy. Ženy však měly celkově výrazně lepší vyhlídky na přežití bez ohledu na to, zda byly vdané, rozvedené nebo ovdovělé.

Emocionální povzbuzení v těžkých chvílích

Akademici se domnívají, že toto sdružení je způsobeno skutečností, že sezdaní pacienti mají výhodu emocionálního povzbuzení od svého partnera, což svobodným pacientům chybí. Zároveň bylo zjištěno, že mnoho pacientů žijících v manželství bylo diagnostikováno dříve kvůli přetrvávajícímu tlaku ze strany jejich partnerů, aby zkoumali podezřelé příznaky. „Předpokládáme, že je to pravděpodobně způsobeno tím, že ženatí pacienti a vdané pacientky měli obecně jak lepší finanční situaci, tak větší emocionální podporu. Rozvedení pacienti se naopak častěji potýkají s finančními potížemi, ale také se jim nedostane potřebné emocionální podpory,“ vysvětlili vědci.

Vědci nyní tvrdí, že rodinný stav pacientů by měl být od teď považován za rizikový faktor, a zároveň apelují na větší podporu pacientů, kteří jsou svobodní nebo rozvedení.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Nature.com, Studyfinds.org, Dailymail.co.uk