Věk se zralostí nesouvisí. Sedm věcí, které nemají vyspělí muži nikdy zapotřebí dělat

Dospělý sice je, ale nechová se podle toho? Vztahy mohou skončit z roztodivných důvodů, ale jedním z nejčastějších je, že partner není dostatečně vyspělý nebo zralý. A tak zatímco partnerka již pomýšlí na rodinu, její protějšek shání nejnovější videohru a tráví večery s kamarády s herní konzolí v ruce a vrchol večera je pití piva z plechovky a následný odjezd na party, která neskončí nad ránem.

Zralý muž se před problémy neskrývá

Řešit problémy prásknutím dveří nebo odjezdem na čundr, případně za kamarády ze školy? Zralý muž se před problémy neskrývá, naopak jim čelí s hlavou vzpřímenou, protože ví, že jen tak bude rychle po potížích a bude moci zase šťastně žít!

Zralý muž si nepomáhá kritikou partnerky

Muž, který ví, co chce, si nepotřebuje posilovat sebevědomí kritikou své partnerky. Nesnaží se jí shazovat ohledně vzhledu, váhy nebo výběrem práce, ale naopak je jí oporou a snaží se ji podněcovat k dalším činnostem nebo směrovat tak, aby si i ona mohla plnit vytčené cíle. Má totiž radost, že je jeho drahá polovička šťastná, a to je motorem jeho ega.

Zralý muž se nebojí plakat

Projevovat emoce není známkou slabosti, naopak! Je to ztělesněním otevřenosti a emočního sebevědomí. Takový muž dokáže projevovat city vůči partnerce i dětem, dokáže se vcítit do potíží ostatních a je jim nápomocen v jejich těžkostech. Umí ale také sdílet radost a štěstí, což pomůže dále upevňovat vztah.

Zralý muž partnerku neopomíjí

I zralý muž má své přátele a rodinu, ale neopomíjí kvůli nim i svou partnerku. Naopak ji zahrne do svého života a sdílí s ní svůj celý život. To ale samozřejmě neznamená, že si občas nevyrazí na typickou pánskou jízdu!

Zralý muž není nezdvořák

Ironie, legrácky a věčné utahování z partnerky? Takovému chování se zralý muž nepoddává, naopak je ve vztahu ohleduplný a snaží se partnerku a její pocity respektovat. Uvědomuje si totiž, že dlouhodobý vztah může stát jen na vzájemné důvěře a respektu k partnerce a dětem. Samozřejmě nechybí ani galantní gesta, kterými se snaží partnerku upoutat a potvrdit tak své city k ní.

Zralý muž se nehádá s rodiči a příbuznými

Nadávat na příbuzné nebo ze svého života vytěsnit rodiče? Zralý muž nemá zapotřebí takové chování a je ochoten svým rodičům v jejich těžkostech pomoci, stejně tak si nebere osobně poznámky své matky.

Zralý muž netápe, ale ví, co od života chce

Muž se zkušenostmi a nadhledem nežije dneškem a ví, co od života chce. Současně plánuje budoucnost svou, ale zahrnuje do svých plánů i svou drahou polovičku. Myslí na finanční zajištění své a celé rodiny, a jistí se úsporami pro chvíle, kdy zasáhnou nepředvídatelné události.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Lifehack.org