Slovní test na měření emoční inteligence. Máte tušení, na jaké úrovni jste?

Emoční inteligence je schopnost rozpoznat své nálady, emoce a hnací motory a porozumět jim. Je to schopnost regulovat své pocity a dávat jim průběh jen a právě tehdy, když je k tomu vhodná příležitost a naopak se jich zdržet v situacích nevhodných. Patří k tomu také schopnost empatie, tedy vcítění se do pocitů a potřeb druhého člověka, s nímž pak budete lépe schopni navázat a udržet vztah, komunikovat s nimi a efektivně řešit problémy. Někteří lidé tvrdí, že emoční inteligence je v mnohém důležitější než inteligence obecná, protože nám pomáhá žít úspěšný život ve společnosti druhých lidí.

Test emoční inteligence

Pro vypracování testu emoční inteligence si pročtěte otázky uvedené níže, na které odpovězte podle následujícího klíče. V závěru pak sečtěte získané „skóre“ a najděte odpověď na otázku, do jaké míry jste emočně inteligentní.

Odpovědi:

 A.  Málokdy, téměř nikdy nebo vůbec – 1 bod

 B.   Zřídka, občas se to stane – 2 body

 C.   Někdy se to stane, je to tak padesát na padesát – 3 body

 D.  Často se mi to stává, občas ale ne – 4 body

 E.   Děje se mi to prakticky pořád – 5 bodů

Seznam otázek:

1.      Když se cítím nesvůj, přesně nevím proč, kdo nebo co mi nepohodlí způsobuje.

2.      Mám některé špatné vlastnosti, které prostě nemohu akceptovat.

3.      Někteří lidé mě kritizují a ponižují, ať už dělám cokoliv.

4.      Když udělám chybu, velmi si to vyčítám a v hlavě mi jedou fráze typu „jsem neschopný“, „nedokážu to“, „proč se to vždy stává zrovna mě?“

5.      Cítím se nepříjemně v situacích, kdy mám někomu projevit náklonnost.

6.      Existují situace, kdy se cítím silný, schopný a vyrovnaný.

7.      Když chci něčeho dosáhnout, vždycky se najdou překážky, které mi v dosažení cíle zabrání.

8.      Když mám problém, neustále o něm přemýšlím až do úmoru.

9.      Pokud druhého člověka doopravdy neznám, udržuji vůči němu chladný a rezervovaný přístup.

10.  Není mi příjemné říkat věty typu: „Miluji tě.“ nebo „Líbí se mi, cos udělal.“, ačkoliv je sám velmi rád slyším.

11.  Během volna a dovolené se nudím.

12.  Dělám si starosti s věcmi, kterými se ostatní ani nezabývají.

13.  K svému rozhodnutí potřebuji souhlas ostatních.

14.  Někdy mám pocit, že jsem ve slepé uličce.

15.  Nejsem spokojen se svou prací, pokud ji někdo neschválí.

16.  Ostatní mi říkají, že na malé problémy reaguji přehnaně.

17.  Jsem nešťastný a nejsem si jistý, proč.

Vyhodnocení

Méně než 33 bodů

Váš emoční inteligenční kvocient je nadprůměrný. Přesně víte, kdy a za jakých okolností můžete vyjádřit své pocity a kdy to naopak vhodné není. Jste pozitivní a dobře naladěný člověk, který se snadno přizpůsobuje změnám. Víte, jak se efektivně vypořádat se stresem. Umíte komunikovat s ostatními přiměřeně aktuální situaci. Je vám dobře a umíte ocenit své talenty a silné stránky, ale jste si plně vědom i svých slabostí. Negativní situace dokážete překonat bez zášti a hořkosti.

34 až 51 bodů

Váš emoční inteligenční kvocient je na úrovni průměru. Umíte dostatečně efektivně rozpoznat své emoce i emoce ostatních a s těmi svými umíte přiměřeně pracovat. To je patrné i na vaší schopnosti vytvářet funkční vztahy s ostatními lidmi. Umíte vyjádřit své potřeby a udržovat uspokojivou úroveň emočního zdraví. Svůj potenciál nicméně nevyužíváte naplno a ještě máte jisté rezervy. Pozitivní je, že tréninkem můžete zvládnout řadu nových dovedností a efektivnějších způsobů, jak se vztahovat ke svým emocím a ostatním lidem.

52 až 85 bodů

Vaše emocionální inteligence je relativně nízká. Dosud jste nedosáhli svého plného potenciálu v oblasti práce se svými emocemi. Nízká hodnota emocionálního inteligenčního kvocientu má negativní dopad na všechny aspekty vašeho života, od sociálních vztahů až po vaše zdraví a úroveň motivace. Zvyšte své schopnosti v této oblasti tak, že prohloubíte svou úroveň sebepoznání, učte se nahlížet do svého nitra i komunikovat se svým okolím a nalezněte efektivnější způsoby navazování funkčních vztahů s lidmi. Uvidíte, že váš život pak bude mnohem příjemnější.

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Donnaweb.net