Složitý posttraumatický stresový syndrom (PTSS) – jaké jsou jeho příčiny, příznaky a jaká je nelepší léčba pro jeho odstranění

Posttraumatický stresový syndrom (PTSS) je úzkostná porucha, která se u člověka objeví poté, co zažil traumatickou událost. Taková situace mohla být jednorázová záležitost nebo mohla trvat několik dní, měsíců či let. Následující článek obsahuje příznaky, chování a možnosti léčby a zotavení během postižení složitým PTSS.

Mezi takové příklady traumat, které způsobují složitý PTSS, patří:

 • Prožitek zanedbaného dětství
 • Různé typy zneužívání v rané fázi života
 • Domácí zneužívání
 • Prožitek válečného zajetí
 • Život v oblasti postižené válkou

Je složitý PTSS samostatný stav?

Složitý PTSS je poměrně nedávno identifikovaný stav a vzhledem k jeho proměnlivé povaze mohou odborníci ve zdravotnictví místo toho diagnostikovat jiný stav, například hraniční poruchu osobnosti, jež se může v některých bodech výrazně překrývat s PTSS.

Příznaky

Mezi běžné příznaky PTSS a složitého PTSS patří:

 • Opětovné prožívání traumatu prostřednictvím záblesků a nočních můr.
 • Vyhýbání se situacím, které trauma připomínají.
 • Závratě nebo nevolnosti při vzpomínkách na trauma.
 • Být neustále ve stavu vysokého varování.
 • Věřit, že svět je nebezpečné místo.
 • Ztráta důvěry v sebe nebo v jiné lidi
 • Problémy se spaním a soustředěním.
 • Lekat se při hlasitém zvuku.

Lidé s PTSS nebo se složitým PTSS mohou k běžným příznakům zažít ještě tyto:

 • Negativní pohled na sebe – člověk se na sebe může začít dívat negativně a cítit se bezmocný, provinilý nebo zostuzený, často vnímá, že je jiný než ostatní.
 • Změny v přesvědčení a názoru – negativní pohled na svět a lidi, ztráta víry v dřívější přesvědčení.
 • Problémy s kontrolou emocí – mohou zažívat intenzivní vztek nebo smutek, mohou je přepadat myšlenky na sebevraždu.
 • Vztahové otázky – jakékoliv mezilidské vztahy mohou trpět kvůli potížím s důvěrou a interakcí, postižené osoby mohou navazovat nezdravé vztahy, protože v podstatě nic jiného neznají.
 • Oddělení od traumatu – osoba se může oprostit od emocí nebo fyzických pocitů, může zcela zapomenout na prožité trauma.
 • Vztah k zneužívající osobě – je obvyklé, že postižená osoba myslí na pomstu nebo na vztah se zneužívající osobou.

Chování

Někteří lidé mohou mít problémy se zvládáním příznaků PTSS nebo složitého PTSS. Příklady takového chování zahrnují:

 • Alkohol nebo drogy
 • Vyhýbání se nepříjemným situacím tím, že se z nich stanou přehnaně milující osoby, které s ničím nemají problém.
 • Sebepoškozování

Takové chování se může vyvíjet jako způsob, jak se vypořádat se vzniklou situací nebo zapomenout na prožité trauma a emoční bolest. Přátelé a rodina lidí se složitým PTSS by si měli být vědomi, že tyto mechanismy představují pokusy o získání určité kontroly nad emocemi.

Léčba

 • Psychoterapie – skupinové nebo individuální terapie a poradenství
 • EMDR – jedná se o desenzibilizaci a přepracování pomocí očních pohybů
 • Léky – většinou se užívají společně s psychoterapií

Život se složitým PTSS

Lidé postižení složitým PTSS zpravidla ztratí důvěru v ostatní lidi, proto jejich život může být velice osamělý. Je tedy důležité, aby se pokoušeli zapojit do každodenních činností. To může být klíčový krok pro brzké zotavení.

Takové běžné činnosti mohou být:

 • Pravidelné cvičení
 • Hledání práce
 • Navazování nových přátelských vztahů
 • Čas s přáteli
 • Koníčky

Jedním z cílů léčby je snaha o rozvoj nebo opětovné získání pocitů důvěry v ostatní lidi a v samotný svět. Zabere to chvíli času, ale účast ve zdravých vztazích s rodinou a přáteli je pozitivním krokem k zotavení.

zdroj: www.medicalnewstoday.com