Sociopati a narcisté: Jak je od sebe odlišit a jak se vůči jejich chování vymezit

Jistě jste se někdy v životě setkali s někým, kdo trpí antisociální poruchou osobnosti, jak se odborně sociopaté nazývají. Často se rysy jejich osobnosti a chování kryjí také s druhým nebezpečným typem lidí – narcisty. Jak se od sebe tyto osobnosti a poruchy odlišují, podle čeho je poznat a jak se vůči jejich chování vymezit?

Sociopati vs. narcisté

Hannibal Lecter z románů Thomase Harrise, kterého brilantně ztvárnil Anthony Hopkins při filmovém zpracování. Tom Ripley z krimi Talentovaný pan Ripley. Joffrey Baratheon z Hry o trůny. Amy Dunne z filmu Zmizelá. Patrick Bateman z Amerického psycha. Joker ze stejnojmenného thrilleru.

Co mají všechny tyto postavy známých filmů, thrillerů a seriálů společného? Umí skvěle lhát, ještě lépe manipulovat, neštítí se krást ani vraždit. Jsou chladnokrevní, ješitní, ostatní vykořisťují a jsou slizcí. Jedná se o sociopaty, kteří bez skrupulí manipulují a využívají všech slabých stránek ostatních nebo paří do skupiny narcistů, kteří sami sebe považují za nejchytřejší a nejdokonalejší?

Podobné vlastnosti obou skupin

Obě skupiny mají řadu společných charakteristik. Obě skupiny mohou prokazovat narcistické a sociopatické tendence, mohou mít diagnostikovanou narcistickou poruchu osobnosti nebo naopak asociální poruchu osobnosti. U prvně jmenované skupiny je příznačná velkolepost, potřeba obdivu a pozornosti, nedostatek empatie. Naopak při asociální poruše osobnosti dochází u člověka ke stavu, kdy dlouhodobě manipuluje nebo vykořisťuje ostatní lidi bez špetky lítosti nebo soucitu. Charakteristiky těchto dvou typů osobností se do jisté míry překrývají, existují ale klíčové rozdíly, jež je odlišují. S přispěním následujících charakteristických bodů je od sebe odlišíte, neváhejte ale vyhledat odbornou pomoc v případě, že máte s někým s těmito poruchami co do činění nebo se vám dokonce snaží ublížit.

Motivace

Co řídí jejich chování? To je ten zásadní rozdíl, který odlišuje lidi s narcistickou poruchou osobnosti od sociopatů. Zatímco narcisti jsou poháněni snahou o velkolepost, sociopaté nejsou poháněni vnějším pochopením, ale vede je touha po vykořisťování ostatních lidí s ignorací pojmů špatné a správné, nadto je zcela míjí pocity okolí.

Narcisté si potřebují ověřit, že jsou nadřazeni ostatním, sociopati toto potvrzení nepotřebují. Narcisté potřebují zapůsobit na okolí, chtějí získat vyšší postavení a potřebují se pochlubit, že jsou chytřejší a lepší než ostatní. Sociopati dělají věci pro oklamání ostatních, nepotřebují prozrazení nebo dávat něco na odiv. Narcisté chtějí potvrzení o dokonalosti a výjimečnosti, sociopaté po tomto uznání netouží.

Impulzivita

Emoční nestabilita je výrazný rys u asociální poruchy osobnosti, sociopaté totiž dokáží být drsní, impulzivní, a dokonce násilničtí. Narcismus se povětšinou s impulzivitou nepojí. Je to i důvod, proč sociopaté na rozdíl od narcistů končí ve vězení za své nepředvídatelné a násilnické chování, právě pro svou impulzivitu bývají také chyceni.

Přitom narcisté mohou páchat také zločiny, ale mnohem sofistikovanějším způsobem a bez impulzivních momentů, protože chtějí především vypadat lépe než ostatní, proto se i páchání zločinů věnují s větší rafinovaností. Býti okázalí a býti viděni v lepším světle znamená, že se musí vyhnout tomu, aby byli při zločinu chyceni, proto skrývání trestných činů věnují více energie a spíše se vyskytují na hraně šedých zón.

Emoce strachu

Sociopaté a lidé s diagnostikovanou antisociální poruchou osobnosti nemají strach. Emoce strachu u nich nefunguje jako u ostatních lidí. Je to dáno zasaženou částí mozku, která v případě nebezpečí nebo boje o život nevyšle signál strachu. Nejsou tedy odvážní, jak by se mohlo zdát, normální strach necítí. 

Bohužel toto chování je shodné pro sociopaty i psychopaty, bezohlednost je jejich dominantní charakteristika, navíc některé své činy opakují a nedokáží se poučit z předchozích zkušeností. To je zcela odlišné od narcistů, kteří nedělají nic, z čeho by neměli prospěch, tím spíše neopakují chování, které by mohlo ohrozit jejich pozici nebo pohled na ně. Navíc narcisté strach mají, bývají často zranitelní a podezřívaví. Jejich chování bývá nedůvěřivé. 

Úvodní obrázek: Freepik, Zdroj: Thehealthy.com