Souvislost mezi zdravými cévami a nižší pravděpodobností vzniku Alzheimerovy choroby

Vědecké výzkumy prokázaly souvislost rozvoje neurodegenerativních chorob, jako je Alzheimerova nemoc, a zdravým životním stylem. Jednou z odpovědí na to, proč tomu tak je, přinesli výzkumníci z Univerzity v Jižní Kalifornii, kteří prokázali souvislost mezi zdravými cévami a nižší pravděpodobností vzniku Alzheimerovy choroby.

Zdravé cévy, zdravý mozek

Zdravé krevní řečiště je zásadní pro správnou distribuci krve do všech tělesných tkání včetně mozku. Krev přenáší kyslík a veškeré živiny, které tkáně potřebují ke svému správnému fungování. Pakliže jsou ale cévy špatně průchozí, zásobování důležitými látkami je tak vážně narušeno a může dojít nejenom k fatálním komplikacím jako je infarkt nebo mrtvice, ale právě také k degenerativním poruchám, jako jsou různé druhy demence.

Výzkumy vědců z University of Southern California prokazují, že jsou to právě zdravé krevní cévy, které dělí starší lidi nad 65 let od vzniku poruch, jako je Alzheimerova choroba. Naopak poškozené kapiláry v mozku pak mohou položit základy pro vznik této nemoci už celá desetiletí předtím, než se objeví první potíže s pamětí.

Hematoencefalická bariéra

Ve zdravém mozku chrání mozkové tkáně takzvaná hematoencefalická bariéra, která odděluje krev a mozkomíšní tekutiny od sebe, což zajišťuje nejlepší možné fungování neuronů a jejich propojení. Tato bariéra sestává z kapilárních buněk se složitou sítí spojů velmi těsných spojů a asrogliálních buněk, které spočívají na vnitřních cévních tkáních. Jak organismus stárne, může se stát, že těsné vazby mezi těmito buňkami povolují a stávají se pružnějšími a propustnějšími. To způsobuje odumírání neuronů.

„Víme také, že peptidy, což je typ buněk v hematoencefalické bariéře, nejenže pomáhají transportovat krev v mozkových tkáních, ale také vylučují látku, která chrání neurony,“ uvedl ředitel Neurogenetického institutu na jihokalifornské univerzitě, Berislav Zlokovic.

Zjištění stavu těchto cévních struktur v mozku tak poskytne jasné vodítko k tomu, zda se u daného jedince v budoucnu vyskytne Alzheimerova choroba nebo nikoliv, uvedli odborníci.

Obrázky: Freepik