Podle vědců ženy potřebují více spánku než muži. Proč tomu tak je a jak toho dosáhnout?

Kdo z páru potřebuje více spát, muž nebo žena? Zatímco většina předpokládá, že muž, protože je silnější a zastane těžší práci, opak je pravdou. Jsou to ženy, které obecně spí méně, hlavně v době péče o malé děti. Podle vědců by ženy měly spát denně o 20 minut déle než muži, v reálném životě však tohoto časového limitu nedosahují. Proč by měly ženy spát déle a jak toho lze dosáhnout?

Časový spurt žen

Skloubení pracovního a rodinného života znamená pro mnoho žen velké časové vytížení, proto hlavně v období, kdy jsou děti malé, spí významně méně než muži. Cítí se vyčerpané, z čehož pramení nejen nedostatek energie na další den, ale také potíže s imunitou, riziko rozvoje chronických onemocnění nebo neurologické obtíže. Nervová sousta, a především mozek, totiž potřebují čas na regeneraci, ke které dochází během dlouhého a hlubokého spánku, kdy se toto řídící centrum lidského těla uvolní od všech smyslů a myšlenkových procesů a přejde do odpočinkového a regeneračního režimu.

Množství úkolů vyžaduje odpočinek

Kolik toho denně ženy stihnou? Velké množství různých úkolů z různých sfér vyžaduje adekvátní množství odpočinku. Podle odborníků ženy vzhledem k péči o děti a rodinu využívají větší kapacitu mozku, rozhodují dennodenně o velkém počtu úkolů, a proto by měly také umožnit mozku delší dobu na regeneraci. Průměrně se jedná o 20 minut, o které by měl být  noční odpočinek žen prodloužen. U některých žen však může jít až o hodinu více spánku, kterého se jim však často nedostává.

Záleží na kvalitě spánku

Vědecké studie potvrzují nejen nutnost delšího spánku u žen než u mužů, ale také potřebou kvalitní relaxace. V případě, že se ho ženám nedostává, dochází u nich k rozvoji mnoha zdravotních potíží a civilizačních chorob. Ve studii zveřejněné v časopise Duke Magazine se 210 dobrovolníků, mužů i žen, podělilo o své spánkové návyky. 40 % účastníků mělo problémy se spánkem, přičemž nejčastěji se jednalo o potíže s usínám, kdy potíže přetrvávaly 30 a více minut nebo docházelo k buzení během noci. Zatímco hodnocení kvality spánku bylo u obou pohlaví v rámci této studie podobné, rizikové faktory byly odlišné. Především u žen se jednalo o důvody spojené s psychikou, depresemi nebo pocity agrese či hněvu. „U mužů se tyto důvody takřka nevyskytovaly,“ dodává Edward Suarez, autor studie a docent na katedře psychiatrie.

Jak zlepšit kvalitu spánku

Co mohou ženy udělat pro to, aby lépe spaly? Zásadní je samozřejmě time management a delegování některých úkolů na ostatní členy rodiny. Ale samozřejmě vždy záleží na konkrétní ženě a jejích požadavcích a potřebách. Zásadní je však nastavit pevný časový harmonogram a spánkovou rutinu. Právě ta je zásadní pro fungování mozku, který bude mít nastavený pevný režim pro své fungování a odpočinek, současně se tím zvýší kvalita spánku. Dále je nutné se vyhnout veškerým stimulantům v potravě a nápojích, především se jedná o kofein v kávě nebo kávových nápojích, teobrominu v kakau nebo čokoládě, ale také sladkostem a cukru. Zároveň pomůže zvýšení fyzických aktivit, jako jsou jóga, chůze, plavání nebo jízda na kole. Neméně důležitá je meditace. Při dlouhodobých obtížích je nutné zvážit užívání melatoninu v množství 1-3 mg asi hodinu před spaním.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Dailymail.co.uk