Spojitost zdraví člověka v dětství s rozvojem demence v dospělosti. První celosvětový výzkum našel odpovědi

Jaké mohou být důvody, proč jsou někteří lidé, když dospějí, náchylnější k nemocem, jako je například demence? Proč vykazují pokles kognitivních funkcí již ve středním věku? Určuje zdraví našeho dětství problémy, kterým budeme čelit jako dospělí? Na tyto otázky odpověděli vědci ze studie Childhood Determinants of Adult Health z Menzies Institute for Medical Research na University of Tasmania.

 Výzkum trvající více než 30 let

Aby vědci uzavřeli tuto korelaci, sledovali 1 244 lidí z roku 1985, kdy účastníkům bylo 7-15 let, po dobu více než 30 let, až do roku 2017-2019. V první fázi byla u účastníků hodnocena jejich fyzická kondice (kardiorespirační, svalová síla, svalová vytrvalost) a antropometrické faktory (poměr pasu a boků). Stejní účastníci byli v období 2017-2019, kdy byli ve věku 39-50 let, znovu vyšetřeni z hlediska jejich kognitivních funkcí pomocí série elektronických testů.

Původní hypotéza výzkumníků byla, že úroveň aktivity, kondice a metabolické zdraví v raném věku mohou chránit před demencí v pozdějším životě. Z předchozích studií věděli, že děti, které rozvíjejí svalovou sílu, kardiorespirační kapacitu a vytrvalost prostřednictvím sportu a cvičení, jsou obvykle zdravější v dospělosti.

Lepší kondice, lepší kognitivní funkce

Kondice v dospělosti byla navíc spojena s lepšími kognitivními funkcemi a sníženým rizikem pozdější demence. Nová studie nakonec zjistila, že účastníci, kteří jako děti zaznamenali vyšší úrovně kardiorespirační a svalové kondice a nižší průměrný poměr pasu a boků, dosáhli vyššího skóre v testu rychlosti zpracování a pozornosti, stejně jako u jejich celkové kognitivní funkce.

Vysoký fyzický výkon

Zejména zvýšený výkon ve fyzických testech byl spojen s lepšími kognitivními funkcemi v dospělém životě a sníženými šancemi na rozvoj demence. Důležité je, že nová zjištění výzkumu nebyla ovlivněna faktory, jako je akademické vzdělání, socioekonomický status v dětství, ale také konzumace alkoholu a kouření ve středním věku.

Toto je první celosvětová studie, která prokazuje vztah mezi objektivně měřitelnými proměnnými zdatnosti a obezity v dětství a kognitivními schopnostmi ve středním věku. Zdůrazňuje, že je důležité identifikovat faktory raného věku člověka, které by jej mohly ochránit před kognitivními poruchami v pozdějším věku, protože je spojena se zvýšenou pravděpodobností rozvoje mírné kognitivní poruchy a demence ve vyšším věku.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Alzheimers.org.uk, News-medical.net