Švýcarská lékařská komora chce zastavit preventivní mamografická vyšetření. Důvod je kontroverzní a mnohé překvapení

Švýcarská lékařská komora pověřena přípravou přehledu výsledků mamografického screeningu. Studie se účastnil lékařský etik, klinický epidemiolog, klinický farmakolog, onkologickým chirurg, zdravotní sestra, vědec, právník a zdravotní ekonom.

Před spuštěním studie si byli vědomi kontroverzí

V New England Journal of Medicine dva členové správní rady sdělili svůj pohled na věc. Když se do studie pouštěli, byli si dobře vědomi kontroverzí, které obklopovaly mamografický screening za posledních 10–15 let. Když poté postupně získávali dostupné důkazy a podrobně zvažovali jejich důsledky, začali se čím dál tím více znepokojovat.

Nadměrná diagnostika

Lékaři vysvětlili, jak byli šokovaní, když zjistili, jak málo pozitivních vlivů je oproti těm negativním. Relativní snížení rizika úmrtí (uvádí se okolo 20 %) stálo daleko více – především nadměrnou diagnostiku u případů, které by se nikdy klinicky neprojevily, a byly tedy léčeny zbytečně, což mělo negativní následky na zdraví dané pacientky.

Podle kanadské národní studie screeningu prsu prováděné po dobu 25 let bylo 106 ze 484 rakovin detekovaných pomocí screeningu diagnostikováno nadměrně, což představuje celých 21,9 %. To znamená, že 106 ze 44 925 zdravých žen ve screeningové skupině bylo zbytečně podrobeno velmi náročné léčbě rakoviny prsu – tedy zcela zbytečné chirurgické zákroky, radioterapii, chemoterapii nebo nějakou kombinaci těchto terapií.

Výhody screeningu jsou přeceňované

Dodatečný výzkum nepřinesl žádný důkaz, že by mamografický screening měl vliv na celkovou úmrtnost, což vyvolávalo otázky ohledně výhod mamografického screeningu. Švýcarská lékařská komora se začala znepokojovat alarmujícími čísly a rozhodla se o tom veřejnost informovat. Přiznali, že neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že mamografický screening ovlivňuje celkovou úmrtnost, a zdůraznili újmu na falešně pozitivních testech i riziko nadbytečné diagnózy.

Mamograf nesmí být na škodu

Doporučení představenstva bylo, aby nebyly zavedeny žádné nové systematické mamografické screeningové programy a aby existující programy byly časově omezeny. Je také třeba vyhodnotit kvalitu všech forem mamografického screeningu a ženám by měly být poskytnuty jasné informace o výhodách a nevýhodách screeningu.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Nejm.org