Tělesné projevy signalizující poškození jater. Pozor na kožní anomálie a další neduhy

Játra jsou bezpochyby jedním z nejdůležitějších orgánů v lidském těle. Nacházejí se v pravé horní části břicha a nesou zodpovědnost za spoustu tělesných funkcí, včetně metabolických a syntetických. Proto je nezbytné si bedlivě všímat veškerých známek poškození jater, abyste byli schopní zdravotní problém lépe dostat pod kontrolu. Narušení základní funkce jater vám mohou napovědět následující příznaky.

Proč jsou játra důležitá?

Důležitost jater je dána jejich níže zmíněnými funkcemi:

 • Produkce žluči, která pomáhá při odbourávání a absorpci tuku v tenkém střevě
 • Syntetizace bílkovin, jako je albumin, a faktorů pro srážení krve
 • Regulace srážení krve
 • Eliminace bilirubinu prostřednictvím metabolismu nebo sekrece
 • Přeměna amoniaku na močovinu v metabolismu bílkovin
 • Boj s infekcemi skrze rozvoj imunitních faktorů a odstranění bakterií z krevního oběhu
 • Vylučování biochemického odpadu, detoxikace alkoholu, toxinů a některých léků

Příčiny poškození jater

Obecně je onemocnění jater definováno jako jakákoli porucha funkce jater, která vede k onemocnění. Některá jsou však chronické povahy a v průběhu času se hromadí, což vede až k selhání jater. Existují dva typy poškození jater – akutní a chronické. V prvním případě se jedná například o hepatitidu typu A nebo E, kdy se pacient cítí malátně, postihuje jej horečka a bolest břicha. V druhém případě se v prvních dnech onemocnění nemusí projevit žádné příznaky, až v pozdější fázi si pacient všimne otoků nohou, žloutenky a výrazného hubnutí.

Varovní příznaky poškození jater

 • Svědění pokožky
 • Viditelné kapiláry ve tvaru pavouka pod pokožkou obličeje a nohou
 • Výskyt modřin a časté krvácení
 • Otoky nohou
 • Otok břicha
 • Zvracení krve
 • Poruchy spánku

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Medicoexperts.com