Tělo předem upozorní na příchod mrtvice. Varovné signály mohou zachránit život a snížit následky

Mozková příhoda postihuje stále více lidí všeho věku. Jedná se o hlavní příčinu tělesného postižení u dospělých a druhou nejčastější příčinu demence. Cerebrovaskulární nehoda nastává, když dojde k náhlému zastavení průtoku krve do mozku v důsledku sraženiny v tepně nebo krvácení způsobeného prasklou cévou v mozku. Mrtvice může postihnout muže i ženy.

Není mrtvice jako mrtvice

Je třeba rozlišovat dva typy mrtvice: Mozkové infarkty, které představují 80 % mozkových příhod, jsou výsledkem okluze mozkové tepny v důsledku krevní sraženiny. Nazývají se také mozková embolie nebo ischemická mrtvice. Mozkový infarkt může mít ve vzácných případech žilní původ; toto se označuje jako trombóza mozkových žil, což představuje 1 % případů. Tyto trombózy se mohou objevit u mladých žen v důsledku hormonálních faktorů, nebo dokonce kouření. Druhým, méně častým druhem je mozkové a meningeální krvácení, která představují 15 % a 5 % případů mrtvice. Jde v podstatě o prasknutí mozkové tepny.

Hlavní příznaky mozkové mrtvice

Dokázat poznat příznaky mrtvice je životně důležité. Čím dříve se postiženému dostane lékařské péče, tím větší naději na uzdravení má. Mezi klasické příznaky patří například:

  • Svalová slabost, ochrnutí končetiny nebo strany obličeje
  • Necitlivost jedné nebo více končetin
  • Potíže s udržením rovnováhy
  • Jednostranná slepota nebo dvojité vidění
  • Problémy s mluvením
  • Poruchy bdělosti
  • Náhlá a intenzivní bolest hlavy

Specifické rizikové faktory u žen

American Heart Association v časopise Stroke uvádí, že silná migréna s aurou, obezita, deprese, cukrovka a srdeční arytmie představuje větší riziko cévní mozkové příhody u žen než u mužů. Kromě toho mají ženy další rizika spojená s těhotenstvím a užíváním hormonů prostřednictvím antikoncepční pilulky.

Obrázky: Freepik