Typické chování toxických osob. Pokud někoho takového máte ve svém okolí, neprodleně s ním zpřetrhejte veškeré vazby

Co si představit pod pojmem toxický člověk? Jednoznačná definice neexistuje, jedná se o sobce, který nikomu nic nepřináší, ale všem jen bere. Využívá dobrosrdečnosti a ochotu ostatních, ale sám se o nic nepřičiní. Dalším znakem toxického člověka je vysávání pozitivní energie ostatních, může tak přivést blízké až k zoufalství. Chování těchto lidí je extrémně otravné a ohavné, jsou totiž plni negativních myšlenek a myslí jen a jen na sebe. Jak takového člověka poznat během krátké chvilky?

Všichni ostatní jsou špatní

Toxičtí lidé neumí přemýšlet pozitivně, jedině o sobě mají jisté mínění, takže všichni okolo nich jsou špatní nebo dělají věci špatně. Takoví lidé neváhají říkat i nepravdy, nebojí se dotknout někoho svými pomluvami a jsou plni urážek. Hned po seznámení neváhají začít s řečmi o ostatních a jejich domněle špatných vlastnostech nebo skutcích.

Neustále vyžadují pozornost

Oni jsou středobodem všeho, proto je jejich problém vždy důležitější než cokoli jiného. Umí na sebe a své problémy strhávat pozornost. Jsou sebestřední, narcističtí a jediný jejich zájem je o sebe sama.

Kňučí a stěžuji si

Neustálé stížnosti, nářky, doslova kňučení. Toxičtí lidé nejsou nikdy s ničím spokojeni, umí být jen nespokojení a jediné, co umí říkat, netěší nikoho poslouchat. Vše je negativní, i dobré věci umí ve špatné obrátit. Jejich negativní komentáře jsou zničující.

Pořád nespokojení

Toxičtí lidé nejsou nikdy spokojení, protože jim vždycky něco chybí nebo není vše podle jejich představ. Často hledají nebo touží po něčem, co ani neexistuje nebo je zcela nedosažitelné. Umí rozdmýchávat spory kvůli své nespokojenosti, které šíří i na ostatní kolegy v práci nebo přátele.

Bez špetky respektu k ostatním

Touhy ostatních? To je vůbec nezajímá. Nerespektují pocity ostatní, umí lhát a často velmi dobře předstírat. Ani ve vztahu nemají zájem o vás, o vaše nitro nebo touhy a radost. Jediný zájem mají o sebe sama, proto je musíte obskakovat a těšit.

Vyvolávají zvláštní pocity

Jak se cítíte po diskuzi s toxickým člověkem? Zmateně, zničeně, špatně? Pak dejte na své instinkty a utíkejte pryč, tento člověk vám nic dobrého nepřinese.

Hrdost jen na vlastní úspěch

Už po prvních minutách setkání je toxický člověk schopen vyprávět o vlastních úspěších v práci, ve sportu nebo kdekoli jinde. Toxičtí lidé totiž umí dobře ohodnotit jen sebe a být pyšný jen na své úspěchy. Dokáží také o svých úspěších lhát, jen aby měli pozornost. Každopádně je dobré se od takového člověka držet dál.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Developgoodhabits.com