Těchto deset důležitých věcí by se každé dítě mělo naučit do svých deseti let. Dáte jim tak dobrý příklad pro život

Být rodičem je bezpochyby ta nejtěžší práce na světě. Když se stanete rodičem, jste najednou zodpovědní nejen za sebe, ale také za budoucnost svého dítěte. Rodiče chtějí, aby z jejich dětí vyrostli soucitní, laskaví, ochotní, inteligentní, čestní a tvrdě pracující lidé, kteří budou přínosem pro společnost. Pokud ale chcete tyto vlastnosti dítěti vštípit a předat, je nutné začít ještě když jsou malé. Možná si myslíte, že tomu ještě nerozumí, ale raný příklad je velmi důležitý.

Respektujte ostatní

Naučte své dítě respektovat ostatní bez ohledu na pohlaví, věk, rasu nebo náboženské názory. Ujistěte se, že děti chápou, že je potřeba ostatním lidem projevovat respekt a chovat se k nim laskavě, ohleduplně a soucitně.

Nebojte se dělat chyby

Všichni děláme chyby. Je to součást naší přirozenosti. Pomozte dětem pochopit, že každá chyba je příležitostí k učení se něčemu novému. Ve skutečnosti se většinou učíme nejlépe právě když selžeme. Ujistěte se, že vaše děti vědí, že je naprosto v pořádku selhat a neuspět. Když se jim něco nepodaří, naučte je mít odvahu zkusit to znovu.

Znalosti jsou důležitější než známky

Naučte své dítě, že učení je to, na čem opravdu záleží. Nezáleží tolik na známkách a na hodnocení učitelů, ale klíčové je soustředit se na učení a chtít se dozvědět něco nového.

Vaše dítě k vám může přijít pro pomoc

Mnoho rodičů se potýká s hranicí mezi tím být rodičem a zároveň i přítelem. Je důležité pochopit, že být tu pro vaše dítě neznamená žádné překročení hranic. Ujistěte se, že vaše dítě ví, že se na vás může kdykoli obrátit s dotazy nebo problémy, a vy mu pomůžete. Nezáleží na tom, o jaké téma se bude jednat.

Nebojte se postavit se za sebe

Když děti učíte o respektu, vysvětlete jim, že mají také právo bránit své vlastní přesvědčení nebo názory. Důležitá je také sebeúcta a znalost vlastní hodnoty. Dejte jim najevo, že stát si za svým je důležité a že existuje způsob, jak to udělat a zároveň zůstat stále ohleduplným k ostatním a jejich názorům.

Nepodléhejte tlaku vrstevníků

Vaše dítě bude určitě v určité fázi svého života čelit tlaku vrstevníků. Je to normální a setká se s tím každý člověk. Je ale nutné dítě naučit, že není potřeba se přetvařovat, abyste se zalíbili jiným, ale naopak je dobré být upřímný a pravdivý s ohledem na tom, kým skutečně jste.

Ptejte se

Naučte své dítě, že je v pořádku klást otázky. Pokud něčemu nerozumí nebo jsou prostě zvědaví, dejte jim vědět, že kladení otázek je skvělý způsob, jak rozšířit své znalosti. Děti by se nikdy neměly stydět mluvit ani se ptát. Je to velmi důležité pro rozvoj jejich osobností.

Respektujte životní prostředí

Když budete své dítě učit o krásách přírody, pomůže mu to naučit se respektovat životní prostředí a celou přírodu již v mladém věku. Ujistěte se, že ví, jak důležité je starat se o naše životní prostředí. Zvláště v dnešní době jsou tato témata hodně palčivá a je potřeba věnovat jim větší pozornost. Naše planeta a život na ní je lidským jednáním velmi ohrožen a je nutné vychovávat naše děti tak, aby chápaly, proč je nezbytné přírodu chránit.

Řekněte dospělému, když se necítíte dobře

Ujistěte se, že vaše dítě ví, že jeho zdraví je na prvním místě. Pokud se mu při hodině tělocviku zatočí hlava, ujistěte jej, že říct to učiteli je ten správný přístup. Dítě by se nikdy nemělo bát mluvit o svém zdraví, protože se bojí, že se dospělí rozzlobí.

Naučte se říkat „ne“

Ujistěte se, že se vaše dítě nebojí říct „ne“, když je to nutné. Pokud se cítí nepříjemně nebo se je někdo snaží přimět udělat něco, o čem ví, že je špatné, naučte jej, že stát si za svým slovem je velmi důležité. Tato lekce se jim bude hodit po celý jejich dospělý život. V dnešní době je totiž velmi snadné podlehnout tlaku a zvláště lidé, kteří obecně chtějí ostatním spíše vyhovět, mohou bojovat s tím, že je pro ně slovo „ne“ problematické.

Odvrácená strana

I když je důležité učit děti těmto životním lekcím a být dobrým příkladem, musíme se podívat na odvrácenou stranu mince. Někdy také nemáme zrovna nejlepší den a musíme si dávat pozor, jak komunikujeme. Ujistěte se, že víte, jak dětem moudrost nepředávat a jakým špatným návykům se v komunikaci vyhnout. Je také důležité, abyste se sami naučili odpočívat, dopřát si jen čas sami pro sebe a od dětí a od výchovy si řádně odpočinout. Je to podstatné nejen pro vás, ale také pro vaše děti a váš vzájemný vztah. Jen odpočatý a vyrovnaný rodič může být dobrým vzorem pro život a může dítěti předávat potřebné návyky.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Brightside.me