Úroveň autismu určuje míru cizí pomoci při vykonávání každodenních úkolů

Autismus je porucha spektra, jež ovlivňuje to, jak člověk vnímá svět a jak vystupuje ve vztahu k ostatním lidem ve svém okolí. S tímto zdravotním stavem je velice obtížné fungovat v každodenním životě, kdy je zpravidla potřeba cizí pomoci. Na základě úrovně, které jsou celkem tři, se bude odrážet, kolik pomoci osoba trpící autismem bude potřebovat. Dnes se podíváme na všechny tři úrovně autismu a jejich příznaky.

Úroveň 1: Vyžadování podpory

Osoba, která splňuje kritéria pro první úroveň, může čelit sociálním výzvám, jež vyžadují určitou míru cizí podporu.

 • Je obtížné zahájit konverzaci s ostatními lidmi
 • Člověk reaguje jinak, než okolí očekává
 • Je obtížné najít si přátele
 • Potřeba dodržování přísných vzorců chování
 • Nepříjemné pocity při různých změnách, jako je například nové prostředí

Úroveň 2: Zvýšená podpora

Lidé v této skupině potřebují více cizí podpory než lidé s první úrovní autismu. I s podporou druhých lidí může být pro autistu obtížné udržet komunikaci se svým okolím a je pravděpodobné, že bude reagovat pro druhé lidi nepřijatelně a nevhodně.

 • Mluvení v krátkých větách
 • Diskuze v rámci specifických témat
 • Potíže s porozuměním nebo používáním neverbální komunikace, včetně výrazu obličeje
 • Problémy při jakýchkoli změnách

Úroveň 3: Podstatná podpora

Nejvíce podpory potřebují lidé s autismem třetí úrovně.

 • Vyhýbání se ostatním lidem
 • Je velice obtížné zapojit se do jakýchkoli aktivit se svými vrstevníky
 • Omezený zájem o přátele, potíže s vytvářením nových přátelství
 • Extrémní potíže při jakýchkoli změnách v denních činnostech nebo v jednotlivých rutinách
 • Opakující se vzorce chování ovlivňující schopnost fungování
 • Vysoká míra úzkosti při změně úkolů

V některých případech může autismus ovlivnit rovnováhu, koordinaci a motorické schopnosti člověka.

Obrázky: Freepik