V pražském Protonovém centru je špičková péče dostupná všem

Již od roku 2012 funguje v Praze klinika, specializovaná na moderní léčbu onkologických nádorových onemocnění. Metoda, kterou zde aplikují, se nazývá protonová radioterapie, a od založení Protonového centra se zde díky ní úspěšně léčilo již 8 500 pacientů. Tato léčba je plně hrazená ze zdravotního pojištění a je dostupná všem pacientům z celé ČR, kteří mohou přijít na konzultaci i bez doporučení praktického lékaře nebo jiného specialisty.

Oproti konvenční (fotonové) radioterapii má protonová léčba tu výhodu, že dokáže mnohem přesněji ozářit požadované místo, aniž by tak ohrozila okolní tkáně a orgány. Dávka záření se tak dostane pouze do nádoru, nikoliv do zdravých okolních tkání. Tím se minimalizují i nežádoucí vedlejší účinky, jež se obvykle mohou po fotonové radioterapii dostavit.

Světové úspěchy protonové léčby

V Protonovém centru pracují naprosté špičky ve svém oboru. Ti také vyvinuli unikátní technologii pro léčbu karcinomu prsu, již nyní úspěšně aplikují v praxi a předávají know-how i zahraničním kolegům. Celosvětově jedinečných výsledků dosahuje Protonové centrum v léčbě rakoviny prostaty nízkého rizika, kterou zde v jejím časném stádiu dokáží vyléčit během pouhých 5 dnů.

Protonová radioterapie zaznamenává úspěchy i při léčbě mnoha dalších typů rakoviny, například nádorů v oblasti hlavy a krku, které vyžadují šetrný přístup. Ve spolupráci s prestižní univerzitou v Oxfordu se Protonové centrum věnuje také léčbě lymfomů.

Unikátní přístup k pacientům

Protonové centrum je jedinečné nejen co se týče metody léčby, ale i v přístupu k pacientům. Těm v reakci na současnou epidemiologickou situaci zpřístupnilo možnost absolvovat konzultaci s lékařem i formou videohovoru z pohodlí jejich domova.

V rámci léčby pak má každý pacient jednoho konkrétního lékaře, který se mu věnuje od vstupní konzultace až do ukončení léčby. Kromě toho má každý pacient k dispozici svého osobního koordinátora, na nějž se může kdykoliv obracet s případnými otázkami, a který mu pomáhá vyřešit nezbytné administrativní formality před zahájením léčby.

Spolehlivá diagnostika

Kromě technologií, určených k léčbě, je Protonové centrum vybaveno i přístroji pro diagnostický screening, včetně unikátního digitálního PET/CT.