Včasná diagnostika karcinomu plic výrazně prodlužuje život. Valná většina veřejnosti přitom neví, jak nemoc odhalit

Potíže s dýcháním, neustávající kašel a bolesti? V případě příznaků je u rakoviny plic často pozdě, protože je již v pokročilejších stádiích. V začátcích se totiž toto závažné onkologické onemocnění nikterak neprojevuje a jedinou možností, jak jej zjistit, je screening. To bohužel valná většina veřejnosti neví, přičemž se domnívá, že indikátorem nemoci jsou potíže s dechem a další symptomy.

Agresivní typ rakoviny s fatálními následky

Při rakovině plic neboli karcinomu plic vznikají nádory v plicích nebo průduškách, nejčastěji v oblasti průdušnice, v průdušinkách nebo v plicních sklípcích a v plicní tkáni. Nádory jsou často zhoubné a velmi agresivní, navíc se objevují metastázy ze vzdálených primárních ložisek. Při závažných symptomech, které dotyčný pociťuje, je již toto závažné onkologické onemocnění v pokročilých stádiích a léčba je obtížná. Mnoho případů proto končí fatálně, možností je ale včasný diagnostický screening ještě před nástupem symptomů.

Plicní vyšetření a screening

Vyšetření plic je vhodné pro asymptomatické jedince, především pro zdravé aktivní kuřáky nebo ty, kteří s kouřením přestali, a jsou ve věku nad 50 let. Nezáleží přitom na pohlaví, rakovina plic se týká mužů i žen. U bývalých kuřáků se pak počítají do skupiny všichni, kteří přestali s tímto nešvarem v posledních 15 letech. Vhodným základním testem je vyšetření nízko dávkovou počítačovou tomografií (LDCT). Při náznacích onemocnění nebo po diagnostice nádoru plic tento test není vhodný.

Kuřáci jsou nejohroženější skupinou

Nejhlavnější příčinou vzniku rakoviny plic je kouření, přičemž platí, že riziko se zvyšuje s každou další vykouřenou cigaretou. Podle vědců 15 procent pacientů s touto diagnózou nikdy nekouřilo nebo přestalo kouřit před více než 15 lety. Po 10 letech od ukončení pravidelného příjmu nikotinu se pak hrozba onemocnění snižuje přibližně na polovinu. U mužů se pak jedná o nejčastější typ rakoviny, u žen pak o třetí, přičemž muže postihuje více než ženy.

Nejčastější rakovina s fatálními následky v Česku

V České republice je úmrtí na rakovinu plic nejběžnější ze všech typů onkologických onemocnění a umírá na ní přes 5 000 pacientů. Statisticky může postihnout rakovina plic jednoho kuřáka z devíti a pouhá pětina případů se zjistí v raném stádiu, kdy je možná úspěšná léčba. Ročně vyslechne tuto diagnózu v Česku asi 6 400 lidí, vyléčených pacientů je přibližně 10-15 procent. Plicní vyšetření a pravidelný screening aktivních kuřáků však může vést ke zvýšení šancí na život.

Typické příznaky rakoviny plic

Rakovina plic probíhá v prvních fázích asymptomaticky, i přesto je ale nutné informovat lékaře v případě kuřáků při:

 • Zhoršené kvalitě dýchání bez zjevné příčiny nebo zvýšené fyzické aktivity
 • Zadýchanosti, dušnosti nebo jiných dýchacích obtížích;
 • Únavě
 • Častém chrapotu
 • neustávajícím dráždivém kašli
 • Potížích s polykáním
 • Opakujících se zánětech plic
 • Otoky prstů, horních končetin nebo obličeje a hlavy

Lékař může rozhodnout o patřičném vyšetření, v pozdějších stádiích se mohou přidávat:

 • Neurologické obtíže
 • Závratě
 • Bolesti hlavy
 • Rozmazané vidění
 • Necitlivost končetin nebo celková slabost
 • Rychlá ztráta hmotnosti bez příčiny

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Cancer.org