Včasná diagnóza je při léčbě zhoubných onemocnění klíčová. Naučte se rozpoznávat příznaky rakoviny kůže

Rychlá a včasná diagnóza hraje při léčbě zhoubných onemocnění klíčovou roli. Některé typy rakovin bohužel přichází skrytě a plíživě, že je ani nemáme šanci odhalit, dokud není příliš pozdě. Výjimku představuje rakovina kůže. Jejímu vzniku se lze bránit rozumnou péči o tělo a kůži.

To znamená zkrátit dobu pobytu na přímém slunci (stačí 20 minut denně) a pokud sluneční paprsky pálí opravdu silně, namazat se krémem s ochranným faktorem. Nedoporučuje se ani dlouhé pobývání v soláriu. 5-10 minut nevadí, ale 30 minut každý den je opravdu moc. Na soláriu může dokonce vzniknout závislost. Právě přílišné slunění může mít za následek vznik nádorových znamének.

Jak takové znaménko poznat

Zhoubné i nezhoubné znaménko se odborně nazývá melanom. Náchylnost ke vzniku melanomů se může i dědit, jako je tomu u mnoha další druhů rakoviny. Problém spočívá v tom, že i z nezhoubného výrůstku se může časem stát zhoubný nádor. Proto bychom je neměli v žádném případě podceňovat. Pro melanomy jsou typické následující znaky:

  • Nepravidelný tvar
  • Tmavá barva a lehký otok
  • Bolestivost

Není ovšem pravidlem, že melanom musí vzniknout jako nové znaménko na jinak „čisté“ části kůže. Může se také vyvinout z mateřského znaménka nebo z obyčejné pihy. Všechny pihy na těle je dobré pravidelně sledovat a pokud zpozorujete, že se mění, zareagovat včas. Odborníci zavedli pro tyto případy ABCDE systém, podle kterého se vyhodnocuje stav znaménka.

ABCDE systém

Tento systém hodnotí znaménko podle různých kritérií. Bere v potaz především jeho symetrii, čistotu hranice, barvu, průměr a výšku. Některé melanomy mají opravdu zvláštní vzhled, můžou se zabarvit modře, červeně či šedivě a jejich povrch je značně nerovný. V těchto případech i laik na první pohled pozná, že něco není v pořádku.

Chraňte se a nebojte se

Krátce jsme si v článku popsali, jak rakovina kůže vzniká, jak se jí vyvarovat, a pokud už vznikne, jak ji rozpoznat. Zdraví své kůže posílíte nejlépe tak, že to opravdu nebudete přehánět se sluněním. Pokud trávíte dovolenou u moře nebo ve vysokých horách, nezapomeňte se pravidelně mazat krémy s ochranným faktorem. A pokud máte jakékoliv pochybnosti, nebojte se navštívit kožního lékaře. Melanomy patří mezi ta onemocnění, kde samoléčba postrádá smysl.

Obrázky: Freepik