Večeře sedmičlenné rodiny neušla pozornosti neznámé osoby. Zanechala jim ručně psaný vzkaz s pozoruhodným sdělením

Vzít rodinu do restaurace je vždy hezké. Maggie a Ryan Bokrostovi mají pět úžasných dětí ve věku od 4 do 14 let. Jednoho dne se rozhodli, že si všichni zajdou na jídlo do restaurace. I přesto, že mají hodně dětí, udělali skvělou práci a naučili své děti, jak se mají chovat na veřejnosti a při jídle v restauraci. Jednoho večera se vydali na jídlo ven. Když požádali o účet, dostali místo něj ručně psaný vzkaz, který je velmi překvapil.

Co stálo ve vzkazu od milého neznámého?

„Pane, dnes večer na mě velmi zapůsobila vaše rodina. Vaše děti byly slušně vychované a zdvořilé. Vy dva byste měli být hrdí jako rodiče. Oba jste si vedli dobře. Bylo mi potěšením dnes večer zaplatit váš účet. Vaše rodina je opravdu vánek čerstvého vzduchu ve dnech, kdy děti křičí a pobíhají. Mějte požehnaný den a týden.“

Maggie a Ryan byli velmi nervózní, když vzkaz viděli

Jejich překvapení ještě vzrostlo, když zjistili, že za ně tento neznámý člověk zaplatil celou večeři. Jistě si dokážete představit, že účet za jídlo pro 7 lidí v americké restauraci rozhodně nebyl malý. Bohužel se s ním nemohli setkat a poděkovat mu, protože ve chvíli, kdy dojedli, byl tento člověk již pryč.

Laskavost v dnešní společnosti stále existuje

Anonymní patron nemusel vůbec nic říkat a rozhodně nemusel platit za jídlo rodiny Bokrostových. Lidé si obvykle jen stěžují, že rodiny s dětmi chodí do restaurace, protože se děti obvykle neumí chovat, jsou hlučné a pobíhají všude kolem. Jakmile dojde k opaku, většina lidí si toho ani nevšimne. Tento patron si ale všiml, jak dobře jsou děti vychované, i když jich mají rodiče pět a rozhodl se, že j za jejich tvrdou práci odmění.

Rodičovství není lehké

Rodičovství je velmi těžké a tito rodiče dokázali skvěle vychovat pět dětí, což je rozhodně obdivuhodné. Neznámý patron si toho všiml a rozhodl se, že je odmění a vyjádří jim obdiv za jejich skvělé rodičovství.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Apost.com