Vliv počasí na koronavirus. Jaké faktory mohou podpořit nebo naopak omezit jeho šíření

Některé výzkumy naznačují, že covid 19 může být v chladném a suchém počasí výraznější než při vyšších teplotách. Někteří ovšem tato tvrzení považují za kontroverzní, protože to vypadá, jako kdyby se snažila tvrdit, že COVID-19 je pouze sezónním onemocněním, což není pravda. Podívejme se proto společně, jaké faktory mohou COVID-19 ovlivnit.

Vlhkost a srážky

Laboratorní a pozorovací studie případů pacientů s COVID-19 ukazují vliv vlhkosti na virus SARS-CoV-2. Laboratorní studie nemusí nutně předpovídat, jak se virus bude chovat ve skutečném světě, ovšem studie 17 čínských měst s více než 50 případy COVID-19 zjistila souvislost mezi zvýšením vlhkosti a snížením případů nakažených. U každého zvýšení absolutní vlhkosti na každý gram na metr krychlový došlo k 67% snížení případů COVID-19 po 14denní prodlevě mezi zvýšením vlhkosti a počtem případů.

Teplota

Vazby mez případy COVID-19 a teplotou jsou méně jasné. Studie z Číny nenalezly souvislost s teplotou prostředí.  Podobně vědci neuvádějí žádný vliv teploty na přenos COVID-19 ani úmrtí. Vyšší teploty jsou však spojeny s nižším počtem případů v Turecku, Mexiku, Brazílii a USA, ale zdá se, že existuje určitá hranice.

Sluneční svit a UV záření

Studie ve Španělsku zjistila, že čím déle trvá sluneční svit, tím více případů COVID-19 bylo potvrzeno. To je v rozporu s výsledky výzkumu chřipky, který naznačuje nižší přenos s delšími hodinami slunečního svitu.

Tak jako tak je logické, že nějakým způsobem budou různé teploty, různá počasí koronavirus ovlivňovat. Už jen z toho důvodu, že při příchodu podzimu a zimy začíná sezóna chřipky a nachlazení a my jsme náchylnější k nemocem. Naopak teplé a slunečné počasí zhoršuje dodržování veškerých opatření, jako je například fyzické distancování, sebeizolace a omezení setkávání s přáteli a rodinou. Při porušování těchto opatření pak dochází k snadnějšímu přenosu nemoci.

Obrázky: Freepik