Vysoká emoční inteligence: Jak ji poznat a podpořit

Emoční inteligence se pozná podle schopnosti člověka rozpoznávat a zvládat své vlastní emoce i emoce ostatních. Přímo ovlivňuje to, jak člověk ovládá a směřuje své chování a jak dokáže jednat s ostatními lidmi ve společnosti. Výzkumy potvrzují, že lidé s vysokou úrovní emoční inteligencí jsou lépe připraveni na jednání s okolním světem.

Silný emoční slovník, zájem o ostatní a schopnost přijímat změny

Lidé s vysokou emoční inteligencí jsou schopni identifikovat a komunikovat své emoce lépe než ostatní. Místo toho, aby řekli, že se cítí „špatně“, popíšou svou náladu jako „podrážděnou“ nebo „frustrovanou“. Mají zájem o lidi kolem sebe, věnují jim zvláštní pozornost a snaží se pochopit, jak se jejich protějšek opravdu cítí. Jsou flexibilní a neustále se přizpůsobují. Změn se nebojí a často je naopak vítají.

Znát své silné i slabé stránky, dobře odhadnout povahu a odpouštět chyby

Emocionálně inteligentní lidé neztrácejí čas snahou o iluzi dokonalosti. Plně uznávají své silné i slabé stránky, jsou s nimi smíření a pracují na nich.
Sociální povědomí je velkou součástí emoční inteligence. Lidé, kteří mají kontrolu nad svými emocemi, jsou také schopni zachytit emoce a záměry ostatních, což z nich dělá lidi, kteří jsou schopni dobře odhadovat charakter lidí ve svém okolí. Chápou, že jejich chyby patří k procesu učení a nepovažují je za zlo. Stejně nahlížejí i na chyby ostatních.

Umět říct ne, být vděčný a vyřadit ze života zášť i toxické lidi

Lidé, kteří mají vysokou emoční inteligenci, se vyhýbají impulzivním rozhodnutím a vše si důkladně rozmýšlejí. Je méně pravděpodobné, že na ně bude vyvíjen nátlak, protože se nebojí říct ne. Vždy si také udělají čas, aby ocenili, co mají. Vědí, že každodenní cvičení vděčnosti může výrazně zlepšit jejich náladu a pomoci jim udržet si pozitivní pohled na život. Vědí také, že negativní emoce ovlivňují zdraví, proto nepouštějí do svého života zášť a emocionálně vyčerpávající přítomnost toxických lidí.

  • Vědí, že jsou za své štěstí odpovědní jen oni sami
  • Nenechají si kazit náladu věcmi, které nemůžou ovlivnit
  • Mají pochopení pro ostatní lidi a nesoudí

Obrázky: Freepik