Základní fakta o zápalu plic, který je nejčastější důsledek koronaviru

Pneumonie je infekce plic s řadou možných příčin, jednou z nichž je i současné riziko COVID-19. Může se jednat o vážnou a život ohrožující nemoc. Za normálních okolností začíná bakteriální, virovou nebo plísňovou infekcí. Přečtěte si o této nemoci několik základních informací v souvislosti se současnou koronavirovou pandemií.

Rychlá fakta o pneumonii

Zde je několik klíčových bodů o pneumonii, infekci plic, která může způsobit mírné až těžké onemocnění u lidí všech věkových skupin. Celosvětově je hlavní příčinou úmrtí u dětí mladších 5 let. Mezi osoby s vysokým rizikem pneumonie patří starší dospělí, velmi mladí lidé a jedinci se základními zdravotními problémy.

Příznaky pneumonie

Pneumonie je závažná plicní infekce s řadou možných příčin. Nyní je riskantnější než kdy jindy, protože je jedním z důsledků onemocnění COVID-19. Zpravidla nastává ve třetí fázi nákazy. Mezi běžné příznaky pneumonie patří:

 • Kašel
 • Rezavý nebo zelený hlen
 • Horečka
 • Zrychlené dýchání a dušnost
 • Zimnice
 • Bolest na hrudi
 • Zrychlený srdeční tep
 • Únava a slabost
 • Nevolnost a zvracení
 • Průjem
 • Pocení
 • Bolest hlavy a svalů
 • Zmatenost nebo delirium

Pokud u sebe zaznamenáte některé z těchto příznaků, neváhejte ihned volat svého lékaře.

Obrázky: Pixabay