Jaký způsobem používáte zubní pastu? Výsledek o vás může mnohé prozradit

Psychologové tvrdí, že 40% z vašeho chování je nevědomé a jedná se pouze o zvyky. To, co považujete za bezvýznamné, je ve skutečnosti vaše každodenní rutina. Takové chování je obrovskou součástí vaše života a může toho odhalit spoustu o vaší osobnosti a vašem současném duševním stavu. Například i takové vytlačování zubní pasty z tuby. Najdete se v našem seznamu i vy?

Používání od konce

Jste velice šetrní a čistotní a tak, jak se staráte o své věci, se staráte i o ostatní lidi kolem sebe. Jste perfekcionisté a nemáte rádi plýtvání, vždy využijete vše do posledního konce. Jste zvyklí tvrdě pracovat a děláte svou práci velice dobře, což znamená, že lidé se na vás mohou spolehnout. Vaše domácnost je vždy v čistotě a váš život organizovaný.

Používání zprostředka

Jste realisté a aktivní lidé občas trochu ve spěchu. Nepatříte úplně mezi ty nejčistotnější a váš život není moc organizovaný, ale pokud čelíte nějaké výzvě, jste schopni sebrat všechny síly a problém vyřešit. Jste velice společenští lidé, máte spoustu přátel a jste rádi ve středu dění. Víte, jak mít život a emoce v rovnováze.

Ve čtení článku pokračujte na další stránce

Používání shora

Jste velice tvrdohlaví lidé a jste schopni udělat cokoliv, abyste dostali to, co chcete. Máte sklony k pesimismu a moc nedůvěřujete lidem, spoléháte se pouze na sebe. Jste dost sebestřední a milujete sami sebe, což je velmi dobře, dokud nezačnete být sobečtí a využívat ostatní lidi pro své vlastní účely.

Tuba vypadá nepoužitě

Užíváte si, když jste sami, jste snílci a umělecky založení lidé. Někdy se může zdát, že žijete ve svém vlastním světě uvnitř vlastní hlavy. Jste citliví, milí, bezstarostní, ohleduplní a tolerantní. Současně umíte být velmi přímočaří a velkorysí.

Používání ze všech stran

Jste velice kreativní a umělecky založení lidé, kteří mají schopnost vidět svět v jiném světle než ostatní. Najdete krásu kdekoliv. Je pro vás obtížné být vždy důslední a čistotní a můžete mít problémy s plánováním a plněním úkolů. Jste velice optimističtí a otevření všemu. Zřejmě jste náchylní k častým výkyvům nálad.

zdroj: brightside.me