Apel na majitele fotovoltaických panelů. Hasičský sbor radí, jak snížit riziko na minimum

Fotovoltaika může způsobit požár, proto je důležité, aby majitelé zařízení věděli, jak snížit potenciální riziko na minimum a v případě potřeby usnadnit hasičům práci. Hasičský sbor radí, jak na to.

Výhody instalace fotovoltaiky

Instalace fotovoltaiky přináší spoustu výhod. Mezi ty nejdůležitější patří:

  • Nižší účty za elektřinu
  • Pozitivní dopad na životní prostředí
  • Větší nezávislost na zdražování energií
  • Snadná instalace

Není divu, že se v posledních letech pro toto řešení rozhodlo tolik lidí. Fotovoltaika má však významnou nevýhodu, která může mít velmi vážné následky.

Fotovoltaika může způsobit požár

Fotovoltaika může způsobit požár, což je poměrně obtížné kontrolovat. Na vině jsou většinou vadné materiály nebo chyby při montáži, které mohou vést ke zkratům, jež v případě stejnosměrného proudu mohou mít za následek zvýšení teploty, vznik elektrického oblouku a následně požár. Hlavním důvodem je fakt, že baterie generují napětí i po vypnutí všemožných ochran.

Informujte hasiče o instalaci fotovoltaiky

Z tohoto důvodu je třeba informovat hasiče, že jste se rozhodli pro instalaci fotovoltaiky. Po příjezdu na místo požáru hasiči provádějí rekognici. Jedním z prvních kroků je odpojení napájení elektrického systému. To snižuje riziko pro hasiče, protože nejčastěji používaným hasicím prostředkem je voda, o níž je známo, že vede elektrický proud. Bohužel i přes odpojení střídače od elektrické sítě panely stále generují napětí.

Informační nálepka

Varování hasičů nemusí být slovní. Perfektní bude informační cedule v podobě standardizované samolepky . Ta by měla být umístěna v konektoru elektrické instalace, v místě měření, pokud je od konektoru vzdáleno, ve spotřebitelské jednotce nebo v rozvodné desce.

Dále se doporučuje umístit na oplocení pozemku nebo fasádu objektu speciální štítek informující o vlastnictví fotovoltaiky. Takové informace nepochybně pomáhají při provádění hasičského zásahu.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Solarpowerportal.co.uk