Astma může vést k infarktu i cévní mozkové příhodě. Je příčinou problému v tepnách

Dospělí s přetrvávajícím astmatem mohou podle nového výzkumu zaznamenat téměř dvojnásobné hromadění plaku v krčních tepnách vedoucích do mozku než lidé bez astmatu, což zvyšuje riziko srdečního infarktu a mrtvice. Studie také zjistila vyšší úroveň zánětu u pacientů s astmatem ve srovnání s těmi, kteří tímto onemocněním netrpí.

Jak astma hromadí plak v tepnách?

Astma je respirační onemocnění, které může způsobit potíže s dýcháním. Dýchací cesty se často zanítí v důsledku alergií. Tento typ chronického zánětu může přispět k akumulaci plaku v tepnách. Mnoho lékařů i pacientů si neuvědomuje, že astmatický zánět dýchacích cest může ovlivnit tepny. Proto pro lidi s přetrvávajícím onemocněním může být řešení rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění opravdu užitečné.

Jak byl výzkum proveden?

Vědci analyzovali zdravotní údaje pro vybranou skupinu 5 029 dospělých účastníků v průměru ve věku 61 let. V době zařazení do studie nikdo netrpěl žádným kardiovaskulárním onemocněním. Vyskytoval se však u nich alespoň jeden z následujících rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění:

  • Nadváha nebo obezita
  • Kouření
  • Vysoký cholesterol
  • Vysoký krevní tlak
  • Cukrovka

Účastníci byli rozděleni do 3 kategorií – občasné, přetrvávající nebo žádné astma. Onemocnění bylo považováno za perzistentní, pokud vyžadovalo každodenní užívání léků k udržení příznaků pod kontrolou. Ultrazvukové testy měřily plak v krčních tepnách na obou stranách krku a krevní testy měřily zánět. Plak byl nalezen v krčních tepnách u:

  • 67 % ze 109 osob s přetrvávajícím astmatem
  • 49,5 % z 388 osob s příležitostným astmatem
  • 50,5 % z 4 532 osob bez astmatu

Účastníci s přetrvávajícím astmatem měli téměř 2x tolik plaku v krčních tepnách než ti s občasným nebo žádným astmatem. Ve srovnání s účastníky bez astmatu vykazovali pacienti s přetrvávajícími příznaky astmatu také vyšší úroveň zánětu.

Tato studie přispívá k pochopení toho, jak zánětlivá onemocnění mohou ovlivnit kardiovaskulární zdraví. Řešení kardiovaskulárních rizikových faktorů prostřednictvím úprav životního stylu a chování může být silným preventivním nástrojem pro pacienty s těžšími formami astmatu.

Úvodní obrázek: Shutterstock, Zdroj: Heart.org