Atlantský oceán je plný plastů. Je ho tam desetkrát víc, než jsme si původně mysleli

Život moderní civilizace si už dávno začal vybírat svou daň na životním prostředí. Ozonovou dírou to začalo a zamoření planety plastovým odpadem to zdaleka nekončí. Plasty jsou ale ve skutečnosti velmi zásadní problém. Jsou jimi zamořeny všechny světové oceány a zvířata v nich velmi trpí. Poslední studie ukázala, že jenom ve vodách Atlantského oceánu se ukrývá až desetkrát více plastů, než kolik tvrdily dosavadní oficiální odhady.

Dvě stě milionů tun plastu

Podle měření provedeného britským Národním oceánografickým centrem se v pouhých pěti procentech rozlohy druhého největšího oceánu světa nachází kolem 12 až 21 miliony tun mikroskopických částic ze tří nejběžnějších druhů plastů. Časopis Nature z letošního 18. srpna pak uveřejnil článek, v němž jeho autoři tvrdí, že celková koncentrace plastů v atlantském oceánu čítá kolem 200 milionů tun plastu, což je desetkrát víc, než se předtím odhadovalo. Původní odhady přitom počítaly s objemem mikroplastových částic ve zdejších vodách „pouze“ okolo 17 až 47 milionů tun.

Pro představu, jedna plastová láhev na vodu váží okolo 38 gramů, což znamená, že v atlantských vodách se nachází plastová hmota odpovídající více než 5 bilionům PET lahví.

Čísla nejsou zdaleka konečná

Nová data jsou postavena na analýze vzorků, které byly odebrány od září do listopadu roku 2016, v nichž byly plastové částice detekovány a identifikovány pomocí nejnovější generace spektroskopických přístrojů. Studie pak byla zaměřena pouze na odhalení přítomnosti tří druhů plastů, které jsou v současném průmyslu nejpoužívanější, tedy polyethylen, polypropylen a polystyren.

Vzhledem k tomu, že rok od roku plastového odpadu neustále přibývá, přičemž jeho poločas rozpadu se pohybuje od 25 do 500 let, je reálné předpokládat, že čtyři roky po odebrání vzorků z oceánu celkové číslo ještě narostlo – a navíc je třeba brát v potaz obsah plastového odpadu, který je z hlediska procentuálního zastoupení v menšině. Odhady vědců přitom říkají, že v průběhu následujících 20 let se objem plastového odpadu v oceánech může ještě nejméně ztrojnásobit.

Obrázky: Pixabay