Bakterie a viry. Podobně se šíří, ale potřebují odlišné prostředí k životu

Bakterie a viry mohou způsobit spoustu běžných infekcí, ale existují mezi nimi značné rozdíly, kterých si zpravidla ani nejsme vědomi. Podívejte se s námi, jak se bakterie odlišují od virů a jaké prostředí jim vyhovuje nejvíce.

Bakterie vs. virus

Bakterie jsou drobné mikroorganismy, které jsou tvořeny jednou buňkou. Mají širokou škálu tvarů a jsou schopny přežívat téměř v každém prostředí, včetně lidského těla. Viry jsou dalším typem drobných mikroorganismů, ještě menšími než bakterie. Jsou ale parazitní, což znamená, že vyžadují živé buňky nebo tkáně, kde rostou. Mohou napadnout buňky vašeho těla a jejich prostřednictvím růst a množit se. Některé viry dokonce své hostitelské buňky zabíjejí.

Jak se šíří bakteriální infekce?

Bakteriální infekce jsou nakažlivé, dokáží se tedy přenášet z člověka na člověka, a to mnoha způsoby.

  • Úzký kontakt s nakaženou osobou
  • Kontakt s tělními tekutinami infikované osoby
  • Přenos z matky na dítě během těhotenství nebo porodu
  • Kontakt s kontaminovanými povrchy
  • Dotýkání se tváří, nosu nebo úst
  • Kousnutím infikovaného hmyzu či konzumace kontaminovaných potravin nebo vody

Jak se šíří virová infekce?

Stejně jako bakteriální infekce, i virová je nakažlivá, což znamená, že se dokáže šířit z člověka na člověka podobnými způsoby jako bakterie.

  • Těsný kontakt s infikovanou osobou
  • Kontakt s tělními tekutinami nemocné osoby
  • Přenos z matky na dítě během těhotenství či porodu
  • Dotýkání kontaminovaných povrchů

Obrázky: Freepik